Politiek

Vonk nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse BBQ op zaterdagavond 3 juli!
Niets beroert de bevolking meer dan de onheilsberichten dat de pensioenen binnenkort onbetaalbaar zouden worden. Dat verhaal wordt ons al jaren lang in de maag gesplitst via allerlei kanalen. Een evidente vraag wordt echter nooit gesteld: waar zal men al die jobs halen voor mensen ouder dan 60 jaar, laat staan ouder dan 65 jaar?
We publiceren hier de talrijke meigroeten die we voor de 1-mei-editie van ons tijdschrift Vonk hebben ontvangen. Dit zijn boodschappen of advertenties van afdelingen en individuen van organisaties uit de arbeidersbeweging of andere progressieve bewegingen. Het illustreert onze inplanting in de brede arbeidersbeweging en zorgt steeds voor extra financiële steun die wij goed kunnen gebruiken om de stem van het marxisme in de arbeidersbeweging nog luider te laten klinken.
Socialisten bestrijden het nationalistische vergif best met een eigen kijk op de zaak, met democratische voorstellen die de Vlaamse werknemers dichterbij de Franstalige werknemers brengt en omgekeerd. Politieke afwezigheid op dat terrein is ook geen optie. Dit laat de deur open aan allerlei nationalistische scherpslijpers aan beide kanten van de taalgrens.
De BWP is nooit monolithisch geweest.  De strijd tussen een linker- en een rechtervleugel is ondanks ‘ups’ en ‘downs’ een constante doorheen de ontwikkeling van de partij.