China

Wanneer het over China gaat lijken neoliberalen en een deel van de linkerzijde elkaar goed te vinden: de economie groeit en de lonen stijgen, dus zit alles snor. Maar wat zit er verborgen achter de hoge groeicijfers?
De laatste maanden schreeuwt de Belgische textiel- en kledingsector moord en brand over Chinese import. En met hen de textielvakbonden. Ze hebben nieuwe protectionistische maatregelen bekomen. Is dit nu een goede zaak voor de werkende mens?
Door de combinatie van elementen van de "vrije markt" met een bureaucratisch geleide economie belanden miljoenen Chinezen nu in het slechtste van de twee werelden. Elke verdere beweging in de richting van kapitalisme zal nog meer onheil brengen. Duizenden staalfabrieken, koolmijnen, textielbedrijven en cementfabrieken zijn met sluiting bedreigd. Men beweert dat als alle Chinezen op hetzelfde ogenblik op en neer zouden springen, de wereld zou beven. In de komende periode zal het internationaal kapitaal de grond onder haar voeten voelen beven als gevolg van miljoenen Chinese arbeiders die in actie komen.