Oezbekistan

Volksopstanden in de voormalige USSR die het westerse imperialisme in de kaart kunnen spelen en waarin het Westen ‘sturend’ optreedt door het kanaliseren van geld naar bepaalde partijen en zakenbelangen – en door het manipuleren van de media – krijgen welluidende namen. De opstand in Andijan in het oosten van Oezbekistan echter niet.