Politiek

Een korte en kritische doorlichting van de nieuwe beginselverklaring van de SP.a. Linkse taal, maar de voorgestelde maatregelen zittten in het verlengde van het regeringsbeleid.
Er beweegt wat in de sp.a van Antwerpen.

De belangrijkste punten van het Antwerpse bestuursakkoord doorgelicht.

Vonk heeft nu een Franstalig zusje.
Ook dit jaar willen we een beroep doen op onze lezers. Wij kunnen immers niet rekenen op sponsoring en schenkingen van kapitalisten zoals de traditionele partijen. Dat geld bindt hen aan het kapitalistisch systeem, iets wat wij juist willen bevechten en omverwerpen.