Politiek

Op deze site kunt u korte en gebalde filmpjes bekijken die de socialistische boodschap van Erik De Bruyn overbrengen: http://www.youtube.com/user/TienoptienTV. Bezoek ook Eriks campagnewebsite op www.erikdebruyn10op10.be.
Dit langere artikel van André Gonsalis behandelt de algemene stakingen voor het verkrijgen van het algemeen enkelvoudig stemrecht in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Hoe stond het met de beginnende arbeidersbeweging? In welke context werd de Belgische Werkliedenpartij opgericht? Maar bovenal wordt uitvoerig uiteengezet wat de houding van de BWP-leiding was inzake algemene stakingen en de Eerste Wereldoorlog.
Niets beroert de bevolking meer dan de onheilsberichten dat de pensioenen binnenkort onbetaalbaar zouden worden. Dat verhaal wordt ons al jaren lang in de maag gesplitst via allerlei kanalen. Een evidente vraag wordt echter nooit gesteld: waar zal men al die jobs halen voor mensen ouder dan 60 jaar, laat staan ouder dan 65 jaar?
Vonk nodigt iedereen uit op haar jaarlijkse BBQ op zaterdagavond 3 juli!
Socialisten bestrijden het nationalistische vergif best met een eigen kijk op de zaak, met democratische voorstellen die de Vlaamse werknemers dichterbij de Franstalige werknemers brengt en omgekeerd. Politieke afwezigheid op dat terrein is ook geen optie. Dit laat de deur open aan allerlei nationalistische scherpslijpers aan beide kanten van de taalgrens.