Politiek

De perscommentaren zijn na de verkiezingsuitslag van 13 juni unaniem: de tsunami van de N-VA heeft ons land overspoeld! Hoe is het zover kunnen komen? Wij staken ons licht op bij Erik de Bruyn, woordvoerder van SP.a Rood en kandidaat op de senaatslijst.
Het woord ‘historisch’ is niet overdreven om het stembusresultaat te beschrijven. Na 14 juni staan we voor een onuitgegeven politiek landschap. Een zwartgele vloedgolf in het noorden staat tegenover een rode tsunami in het zuiden.
Op deze site kunt u korte en gebalde filmpjes bekijken die de socialistische boodschap van Erik De Bruyn overbrengen: http://www.youtube.com/user/TienoptienTV. Bezoek ook Eriks campagnewebsite op www.erikdebruyn10op10.be.
Bij de Antwerpse scheepshersteller Antwerp Ship Repair staan 76 van de 200 banen op de tocht. Op een bijzondere ondernemingsraad heeft de directie haar intentie tot herstructurering bekendgemaakt aan de vakbonden.
Dit langere artikel van André Gonsalis behandelt de algemene stakingen voor het verkrijgen van het algemeen enkelvoudig stemrecht in de 19e en het begin van de 20e eeuw. Hoe stond het met de beginnende arbeidersbeweging? In welke context werd de Belgische Werkliedenpartij opgericht? Maar bovenal wordt uitvoerig uiteengezet wat de houding van de BWP-leiding was inzake algemene stakingen en de Eerste Wereldoorlog.