Politiek

De nationale evaluatievergadering van SP.a Rood trok nogal wat volk. Twee discussies stonden er centraal: een balans van de campagne en de huidige positie van SP.a.
Naar oude gewoonte bediscussieerden wij op ons congres in maart de vooruitzichten voor België. Ter voorbereiding van die discussie schreven we dit document. Hoewel het al enkele maanden oud is, bieden we het u aan als zomerlectuur. De algemene lijnen blijven immers pertinent. Dit is het eerste deel, dat over de internationale context.
Na een intense periode van syndicale en politieke actie en een zeer geslaagde verkiezingscampagne is het weer tijd voor een beetje ontspanning... en lekker eten en drinken. Naar jaarlijkse traditie nodigen we iedereen die Vonk en de strijd voor socialisme genegen is uit op een zomerse BBQ!
De verkiezingsresultaten waren nog niet geteld of sommige SP.a-bonzen voelden zich reeds geroepen om de N-VA op te vrijen. Partijvoorzitter Caroline Gennez beweerde dat de SP.a "Vlaamser is dan de N-VA", en Frank Vandenbroucke voegde daaraan toe: "Als ik De Wever hoor praten, hoor ik precies mezelf."
'Looking for Eric' (zoeken naar Eric) is de titel van de nieuwe film van Ken Loach. Het is echter ook wat de kiezers van Erik De Bruyn moesten doen. Op een onzichtbare elfde plaats werd hij bovendien niet meegenomen in de Antwerpse verkiezingscampagne van de SP.a. Dat maakt de voorkeurstemmen des te betekenisvoller.