Politiek

De SP.a-top is niet zo sterk in wiskunde. En ook de verwijzingen naar Marx zitten niet altijd even goed.
Een eerste gelegenheid voor de nieuwe SP.a-voorzitster om de woorden van het congres om te zetten in daden kondigt zich al zéér snel aan: vrijdag roept ACOD-Spoor op om één uur het werk neer te leggen tegen de plannen van oranjeblauw om het stakingsrecht in te perken en een “minimumdienstverlening” in de openbare diensten op te leggen.
De omvang van het politiek potentieel dat SP.a Rood met de campagne voor het voorzitterschap opbouwde is nauwelijks te overzien. Belangrijker nog dan de 34 procent van de stemmen voor Elke en mezelf is dat wij voor 66 procent de inhoud hebben bepaald van de tussenkomsten op het congres van 21 oktober.
Yves Desmet schreef naar aanleiding van het SP.a-congres een wel zeer bijzonder editoriaal genaamd ‘Navel’. Daarmee verwijst hij naar de zogezegde navelstaarderij van de socialistische basis. Onze redactie kreeg alvast drie lezersbrieven gericht aan de redactie van De Morgen.
Erik De Bruyn en Elke Heirman boekten bij de SP.a-voorzittersverkiezing een uitstekende score van 33,6 procent. Dit is een fantastische prestatie gezien de veel grotere bekendheid van het andere duo én de steun die ze kregen van het volledige partijapparaat. Niet alleen de figuren van Erik en Elke zijn zo voor lange tijd op de kaart gezet, maar ook hun ideeën en de beweging die hen ondersteunt: SP.a Rood.