Politiek

Veel mensen krijgen problemen met het betalen van hun energiefactuur. SP.a Rood vertrekt vanuit de vaststelling dat energie té belangrijk is om overgelaten te worden aan de grillen van de vrije markt of kortzichtige private belangen.
Zeer binnenkort verkiest Animo, de jongerenbeweging van de SP.a, een nieuw nationaal bestuur. In het kielzog van de gooi van Erik De Bruyn naar het voorzitterschap van de moederpartij, hebben binnen Animo ook verschillende ‘rode' jongeren de handschoen opgenomen.
De SP.a-top is niet zo sterk in wiskunde. En ook de verwijzingen naar Marx zitten niet altijd even goed.
Stephen Bouquin schreef voor het recentste nummer van Samenleving & Politiek (oktober 2007) een analyse over uitdagingen voor de SP.a. Samenleving & Politiek of kortweg Sampol is een theoretisch maandblad binnen de socialistische beweging of zoals ze zelf schrijven een “tijdschrift voor een democratisch socialisme”. www.sampol.be
Een eerste gelegenheid voor de nieuwe SP.a-voorzitster om de woorden van het congres om te zetten in daden kondigt zich al zéér snel aan: vrijdag roept ACOD-Spoor op om één uur het werk neer te leggen tegen de plannen van oranjeblauw om het stakingsrecht in te perken en een “minimumdienstverlening” in de openbare diensten op te leggen.