Politiek

Een van de meest controversiële maatregelen uit het nieuwe Antwerpse bestuursakkoord is de aankondiging van de oprichting van een autonoom afvalbedrijf. Tot op heden maakte de dienst stadsreiniging integraal deel uit van de stadsdiensten. Een overheveling naar een autonoom bedrijf zou ingrijpende wijzigingen inhouden voor het personeel.
Als de Federale Overheidsdienst Financiën de jongste maanden al het nieuws haalde, was dat zeker niet met zegeberichten. Dat het, alle managers en een eeuwig problemen ontkennende minister ten spijt, niet goed gaat met Financiën is een publiek geheim.
De gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober hebben voor verrassende resultaten gezorgd. Het Vlaams Belang wordt afgeblokt, de VLD krijgt een opdoffer van formaat en de socialisten in Vlaanderen groeien opmerkelijk. In het Franstalige landsgedeelte gaat de PS wel achteruit maar behoudt haar sterke positie. In Brussel doet de PS het ook echt goed.
De Europese Commissie wil dat tegen 2009 de post volledig wordt geliberaliseerd. De argumentatie om dit te ondersteunen, berust echter op vele misvattingen en is er vooral op gericht winst te maximaliseren.
In Terzake van maandag, het VRT-journaal van dinsdag en het ATV-journaal van woensdag verklaarde SP.a Rood voorstander te zijn van een coalitie die gevormd wordt op basis van een links programma. Je kan het persbericht hier lezen.