Politiek

In dit deel staan we uitvoerig stil bij de verkiezingsresultaten en hun politieke implicaties: de hergroepering van rechts, de versterking van de PS, de oorzaken van de communautaire spanningen en de regeringscrisis.
Vandaag doet het hof van cassatie een uitspraak in de zaak tegen het Vlaams Blok. Daarom gaan in enkele steden acties door. Goed initiatief. De kijvende toon van veel initiatiefnemers zal ons nochtans niet verder brengen. En wat met dat schaamlapje voor de ‘democratische partijen’?
Waarom moet toch die kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst worden? Dat wisten we niet, en dus vroegen we aan het alwetende Internet: “Waarom de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde?”.
Begin 2004 brachten we onze vooruitzichten voor het socialisme in België uit. Met ons document ‘Naar verhoogde sociale en communautaire polarisatie’ verdiepen we deze analyse over de toestand van het Belgische kapitalisme. In dit eerste deel tonen we hoe verrijking en verarming twee zijden van eenzelfde medaille zijn, hoe het ‘economisch herstel’ samengaat met een aanval op de levenstandaard van de werkende klasse.
Volgens het Van Dale nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal is een marionet een pop uit een poppenspel die van boven af door middel van draden wordt bewogen; die zonder eigen wil doet wat anderen hem laten doen. Dergelijke omschrijving vertelt heel goed het verhaal van de nachtvluchten, waarbij DHL aan de touwtjes trekt en iedereen lustig in het rond danst.