Politiek

Begin 2004 brachten we onze vooruitzichten voor het socialisme in België uit. Met ons document ‘Naar verhoogde sociale en communautaire polarisatie’ verdiepen we deze analyse over de toestand van het Belgische kapitalisme. In dit eerste deel tonen we hoe verrijking en verarming twee zijden van eenzelfde medaille zijn, hoe het ‘economisch herstel’ samengaat met een aanval op de levenstandaard van de werkende klasse.
Waarom moet toch die kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst worden? Dat wisten we niet, en dus vroegen we aan het alwetende Internet: “Waarom de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde?”.
De dialectiek leert ons de negatie van de negatie. Alle zaken worden voortdurend genegeerd, waarbij er een constante wisselwerking is tussen vorm en inhoud. Dat gebeurde ook met de linkse moraal. Of hoe Roodkapje de wolf blijkt te zijn.
Volgens het Van Dale nieuw handwoordenboek der Nederlandse taal is een marionet een pop uit een poppenspel die van boven af door middel van draden wordt bewogen; die zonder eigen wil doet wat anderen hem laten doen. Dergelijke omschrijving vertelt heel goed het verhaal van de nachtvluchten, waarbij DHL aan de touwtjes trekt en iedereen lustig in het rond danst.
De politici lopen al warm voor een nieuwe communautaire boksmatch. “Wij kunnen hier niet achterblijven”, zal SP.a-voorman Frank Vandenbroucke gedacht hebben, en hij lanceerde ineens een voorstel dat de huidige staatshervorming langs rechts voorbijsteekt: de Vlaams-Waalse splitsing van het budget voor de werkloosheidsuitkeringen. Zijn verwoording van deze patronale eis bracht echter serieuze beroering binnen de rangen van de partij, met uitlopers tot aan de top.