Politiek

Het cordon sanitaire is in versneld tempo aan het afbrokkelen. Een nieuw conservatief blok is in aanbouw. En daar heeft het patronaat wel oor naar.
Het ongenoegen stapelt zich op. In dit laatste deel van onze vooruitzichten, geschreven in september, analyseren we hoe het ongenoegen en de toenemende contradicties zich weerspiegelen in de vakbonden en de sociaal-democratie. Zowel de leiding van het ABVV als de leiding van SP.a kunnen hun malaise nog moeilijk toedekken.
Vandaag doet het hof van cassatie een uitspraak in de zaak tegen het Vlaams Blok. Daarom gaan in enkele steden acties door. Goed initiatief. De kijvende toon van veel initiatiefnemers zal ons nochtans niet verder brengen. En wat met dat schaamlapje voor de ‘democratische partijen’?
In dit deel staan we uitvoerig stil bij de verkiezingsresultaten en hun politieke implicaties: de hergroepering van rechts, de versterking van de PS, de oorzaken van de communautaire spanningen en de regeringscrisis.
Begin 2004 brachten we onze vooruitzichten voor het socialisme in België uit. Met ons document ‘Naar verhoogde sociale en communautaire polarisatie’ verdiepen we deze analyse over de toestand van het Belgische kapitalisme. In dit eerste deel tonen we hoe verrijking en verarming twee zijden van eenzelfde medaille zijn, hoe het ‘economisch herstel’ samengaat met een aanval op de levenstandaard van de werkende klasse.