Politiek

Het door de rechterzijde steeds weer opgeklopte discours over de transfers in de sociale zekerheid van Vlaanderen naar Wallonië stelt het principe van de solidariteit zelf in vraag. Bovendien verhult het de échte transfers, namelijk die van arm naar rijk.
Wat te denken van de sociale ministerraad van Raversijde? Is het weer allemaal zo erg? Wordt elke poging tot een sociaal beleid weer afgebroken door die marxisten?
Hoogstwaarschijnlijk zal het Vlaams Blok weer scoren bij de volgende verkiezingen. Is de bruine pest dan niet te stoppen? En staat het fascisme voor de deur? Volgens ons is er wel degelijk een remedie, maar dat is zeker niet op mekaar beginnen kloppen zoals onlangs op een betoging tegen het NSV...
Op 13 juni zijn het gewestverkiezingen. Peilingen duiden op een rechts overwicht in Vlaanderen. Nochtans is er geen enkele sociologische wet die Vlaanderen tot in de eeuwigheid vervloekt met een rechtse meerderheid. Wij denken dat het anders kan.
Op 26 maart had in Oostende de provinciale Vlaams Blok-verkiezingsmeeting plaats in de zaal Ten Stuyver met Filip Dewinter als spreker. Op initiatief van Vonk Oostende, die alle progressieven had opgeroepen, werd een protestactie gehouden.