Politiek

Hoogstwaarschijnlijk zal het Vlaams Blok weer scoren bij de volgende verkiezingen. Is de bruine pest dan niet te stoppen? En staat het fascisme voor de deur? Volgens ons is er wel degelijk een remedie, maar dat is zeker niet op mekaar beginnen kloppen zoals onlangs op een betoging tegen het NSV...
Op 26 maart had in Oostende de provinciale Vlaams Blok-verkiezingsmeeting plaats in de zaal Ten Stuyver met Filip Dewinter als spreker. Op initiatief van Vonk Oostende, die alle progressieven had opgeroepen, werd een protestactie gehouden.
België is weer eens wereldnieuws geworden met het begin van het proces van Marc Dutroux in Aarlen. Maar waar draait dit proces allemaal om? Hierop geven we in een reeks artikels een antwoord. Vandaag starten we met de vraag wie Dutroux is en waarom hij is wie hij is.
De VLD krijgt in toenemende mate af te rekenen met haar sterke rechterzijde. Onmiddellijk staan liberale kopstukken met getrokken messen tegenover elkaar. De Vlaamse rechterzijde is blijkbaar weer aan het verschuiven, maar één vaste waarde blijft: de opmars van het Blok.
In dit laatste deel van onze vooruitzichten voor België analyseren we de toestand van de belangrijkste progressieve krachten: de linkse partijen, de vakbonden en bewegingen zoals de antiglobalisten en het verzet tegen de oorlog. Tijdens de jaren ’90 is de linkse leiding aanzienlijk naar rechts opgeschoven. Nu de heersende klasse een groot offensief inzet, is de linkerzijde onvoorbereid, hoewel zich in de maatschappij een duidelijke verlinksing voordoet, in de eerste plaats onder de jongeren. Het marxisme is actueler dan ooit.