Politiek

De SP.a afdeling Londerzeel is bekommerd om de teloorgang van de sociale rechtvaardigheid in onze samenleving. Daarom kan ze niet akkoord gaan met de maatregelen uitgevaardigd door de regering naar aanleiding van het eindeloopbaandebat, en dus ook niet met de houding van de SP.a top in deze. Hier volgt een motie die de SP.a van Londerzeel onlangs stemde.
Een groot deel van de SP.a-basis (militanten, leden, kiezers) kan zich volstrekt niet vinden in de liberale maatregelen die de SP.a-leiding wil doordrukken met het ‘Generatiepact’. Die basis vindt dat een socialistische partij veel meer het standpunt van de vakbond moet vertolken in de politiek. De groep SPa Rood geeft nu binnen de partij concreet vorm aan die mening. Wij publiceren hier hun oproep en kritiek op de eenzijdige visie die Vande Lanotte & co de wereld insturen.
Een van de weinige intelligente observaties in de Morgen van de afgelopen weken was de vaststelling van Gunter Pauli dat er een horizontale barst in de SP.a aan het ontstaan is tussen top en basis. Deze barst wordt nu snel wijder.
De arrogante houding van Vande Lanotte is bij veel socialisten in het verkeerde keelgat geschoten. De actie van ABVV-militanten, gesteund door Jef Sleeckx, aan het congres van SP.a heeft iets losgemaakt. Hier kan je de reactie van een gechoqueerd SP.a-lid lezen.
Het ‘Generatiepact’ is geen eerbaar compromis. Het verdient de bijnaam van ‘Degeneratiepact’ want het is een van de meest verstrekkende aanvallen op de werk- en leefvoorwaarden van de overgrote meerderheid van de bevolking. Stephen Bouquin (arbeidssocioloog aan de universiteit van Amiens) en Nick Deschacht (econoom aan de VUB) onderwerpen de regeringsmaatregelen aan een kritische analyse.