Sociale Kwesties

De paus is dood. Sinds het begin van zijn pijnlijke doodstrijd worden we overal ter wereld overstelpt met een reusachtige mediacampagne waarin het leven en de daden van Johannes Paulus II worden bewierookt. Hier volgt een kritische terugblik op het pontificaat van Johannes Paulus II.
Remi Verwimp, priester van het bisdom Antwerpen en docent van de Werkgroep Theologie en Maatschappij ontwikkelt een zeer kritische blik op de overleden paus en zijn pontificaat.
De gezondheidssector wordt geplunderd door de 'commercie' van de pillenindustrie en de hele private medische sector. Wat kan er tegen gedaan worden?
Volgens het nieuwe IPA zouden we meer overuren ‘mogen’ kloppen. Altijd maar meer werken is nochtans schadelijk voor onze gezondheid. Broes kan daarvan getuigen. Hij werkte jaren bij een groot transportbedrijf. Tot zijn rug het begaf. Toen mocht hij opkrassen.
Dikwijls zeggen economen dat België is geëvolueerd van een industriële economie met veel arbeiders naar een diensteneconomie, en dat daarom de arbeidersklasse aan het verdwijnen is. De situatie in de logistieke sector bewijst het tegendeel.