Sociale Kwesties

Vorige week werd de licentie van Aviapartner voor de afhandeling van bagage op de luchthaven van Zaventem ingetrokken. Hiermee kwamen 1200 banen in het gedrang. Dankzij een staking en de solidariteit tussen de werknemers over de bedrijven heen, werd de tewerkstelling veilig gesteld.

Het Belgisch onderwijs zit met een probleem, en dat probleem is er een van grote ongelijkheid. Zo blijkt uit een onderzoek door Jean Hindriks (UCL) en Marijn Verschelde (UGent). Zowel het Nederlandstalige als het Franstalige onderwijs worden hiermee geconfronteerd.

De actie van de Opel-arbeiders verdient onze volle steun. De werknemers van Opel hebben zo lang als het maar mogelijk was 'verantwoordelijkheidszin' getoond. Het is echter de directie van Opel die een manifest gebrek aan verantwoordelijkheidszin aan de dag legt.
Staking is een daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. De werknemer is het niet eens met de werkgever en legt als protest het werk neer. In tegenstelling daarmee heeft de collectieve actie die hierop volgt niet noodzakelijk een pacifistisch karakter, met alle gevolgen van dien.
Bij Zonnewende en Zonnetij, twee rusthuizen in handen van de investeringroep Senior Living Group, een van de grootste commerciële groepen in de Belgische rusthuissector, heeft het personeel er genoeg van. Sinds SLG de rusthuizen overnam, zijn zowel de arbeidsomstandigheden van het personeel als de kwaliteit van de verzorging in vrije val.