Syndicaal

De Europese Commissie, die overal de dictatuur van de banken doordrukt, denkt er ook aan het stakingsrecht aan banden te leggen.
We reiken hieronder enkele analyses aan van historische momenten in de Belgische klassenstrijd, van de staking van ’93 tot de grote politieke stakingen van de 19e eeuw. Ze zijn een leidraad om onze huidige strijd te organiseren.
Dit is de tekst van het pamflet dat we gisteren verdeelden aan de piketten.
De 24-urenstaking van 30 januari moet gezien worden als een begin van de strijd tegen totaal onrechtvaardige maatregelen die een poging zijn ons met zijn allen jaren terug in de tijd te werpen wat leef- en werkomstandigheden betreft. De staking moet het begin zijn van een actieprogramma dat er op gericht is te winnen.