Syndicaal

Het bouwvakkerspatronaat heeft een frontale aanval ingezet op de verworvenheden van de arbeiders in die sector. Zo wil men de aanvullende vergoedingen op de werkloosheid afbouwen en een extreme vorm van flexibiliteit invoeren die in de praktijk neerkomt op de invoering van de 45-urenweek.
Op 25 maart boekten de vakbonden voor de rechtbank van eerste aanleg te Bergen een succes. Vanaf medio jaren tachtig trachtten zakenadvocaten met alle mogelijke middelen de staking te "verschralen" tot het neerleggen van het werk. De rechter te Bergen gaat daar tegenin. Een bijdrage van professor arbeidsrecht Patrick Humblet.
Na bijna vier weken bezetting is er nog steeds geen ernstige overnemer voor Royal Boch. Met de steun van de vakbonden ABVV en ACV trekken de arbeiders daarom volgende zaterdag hun strijd open.
Ze denken dat dit bedrijf eigendom is van de kapitalisten maar eigenlijk is het van ons", klonk de presentator van het solidariteitsfeest bij Royal Boch. De geëngageerde kunstenaars uit La Louvière en omstreken reageerden goed op de oproep.
We brachten een bezoek aan Royal Boch dat sinds een dikke week bezet wordt. "Gedurende jaren hebben we onze looneisen niet alleen gematigd maar gewoon opzij geschoven", vertelt een syndicaliste ons. "Met de hoop op het overleven van het bedrijf."