Syndicaal

De index beschermt de lonen en inkomens tegen de stijgende levensduurte. Zolang de inflatie tegen een slakkengangetje (2 à 3 procent) vooruitgaat morren de bazen niet te veel. Maar zodra de prijzen uit de pan swingen wordt er met scherp geschoten op de koppeling van de lonen aan de verbruikersprijzen.
Ford-delegee Gaby Colebunders steunde in januari de spontane stakingsactie. Hij krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. Plots zou hij zijn mandaat moeten doorgeven omdat hij zogezegd "niet meer in de ploeg paste".
De voorzitter van Agoria verklaarde onlangs dat de Limburgse stakingen "onwettig" zijn. Het stakingsrecht ligt onder vuur. Daarom organiseerde Vonk een avond om het thema uit te diepen. Sprekers waren Patrick Humblet en Ronny Le Blon.
De stakingsgolf voor koopkracht werd ingezet bij de toeleveringsbedrijven van Ford. Patroons zijn echter slechte verliezers. Bij Ford blijft de directie weken later nog steeds naschoppen en de bekomen afspraken uithollen. Ze doen dat onder andere door druk op de vakbonden.

Bij het metaalbedrijf Crown Cork brak een spontane staking uit, waardoor de stakingsgolf nu ook Antwerpen aandoet. Hier is in 2005 de basisidee van SP.a Rood ontstaan. Erik De Bruyn zond daarom onmiddellijk een boodschap naar de arbeiders van Crown Cork.