Syndicaal

De stakingsgolf voor koopkracht werd ingezet bij de toeleveringsbedrijven van Ford. Patroons zijn echter slechte verliezers. Bij Ford blijft de directie weken later nog steeds naschoppen en de bekomen afspraken uithollen. Ze doen dat onder andere door druk op de vakbonden.
De voorzitter van Agoria verklaarde onlangs dat de Limburgse stakingen "onwettig" zijn. Het stakingsrecht ligt onder vuur. Daarom organiseerde Vonk een avond om het thema uit te diepen. Sprekers waren Patrick Humblet en Ronny Le Blon.
Paul Soete, de gedelegeerd bestuurder van Agoria, is een flapuit. De recente stakingsacties zijn volgens hem "onwettig". Professor arbeidsrecht Patrick Humblet weerlegt dit.

Bij het metaalbedrijf Crown Cork brak een spontane staking uit, waardoor de stakingsgolf nu ook Antwerpen aandoet. Hier is in 2005 de basisidee van SP.a Rood ontstaan. Erik De Bruyn zond daarom onmiddellijk een boodschap naar de arbeiders van Crown Cork.

De directie van Ford Genk heeft via een brief aan haar 6.000 ‘werknemers' in niet mis te verstane woorden laten weten wat ze verstaat onder sociale vrede. Zij die het niet eens zijn met het beleid van de directie, worden aangeraden te vertrekken.