Syndicaal

Een dikke onvoldoende. Dat is het rapport dat het aangepaste Generatiepact krijgt van de twee grote vakbonden. Nu hebben we een vastberaden actieplan nodig. De sensibiliseringsvergaderingen kunnen daartoe de aanzet zijn.
Met veel brio verklaren de partijleidingen van SP.a en PS in het kader van het generatiepact, dat ook inkomsten uit kapitaal voortaan gebruikt worden om de sociale zekerheid te betalen. Bij nader inzien lijkt het er echter op dat voornamelijk het ‘kapitaal’ van de kleine man het gelag moet betalen.
In oktober staakten de cipiers van de gevangenis in de Antwerpse Begijnenstraat. Tijdens een actie in de laatste week van de staking namen we van hen een interview af. Meestal stelt de pers dat ons land het slachtoffer is van een te zachtmoedig rechtssysteem. Toen het Antwerpse gevangenispersoneel ging staken, maakte de Vlaamse pers echter een collectieve draai van 180°. Niet langer werden de gevangenissen bevolkt door 'gedegenereerd tuig', maar door weerloze zielen wiens waardigheid en mensenrechten werden bedreigd door niemand minder dan de bewakers zelf.
De regering heeft de vakbonden verleid tot praten over de uitvoering van het Generatiepact. Het is een valstrik. De regering wil tijd winnen en de beweging demobiliseren. Wij denken dat we enkel maar kunnen rekenen op een nieuwe mobilisatie voor de terugtrekking van het Generatiepact.
Kris Schoeters maakte enkele beelden van piketten bij Brucargo, Van Hool, Kimberly Clark en Mondi.