Syndicaal

Het zag er vorige week naar uit dat het personeel van de Oostendse luchthaven een 24-urenstaking ging houden. De reden was het harde personeelsbeleid. De aangekondigde actie zorgde echter dat de directie vroegtijdig door de knieën ging.
De voorbereidingen worden getroffen voor de communautaire splitsing van de metaalcentrale van het ABVV. Als dit gebeurt, zou het een enorme stap achteruit zijn voor de eenheid van de arbeidersklasse in België. De ABVV-FGTB-delegatie van Volkswagen Brussel wil dat niet en doet een oproep aan alle rode metallo's om hier tegen te protesteren.
Met veel brio verklaren de partijleidingen van SP.a en PS in het kader van het generatiepact, dat ook inkomsten uit kapitaal voortaan gebruikt worden om de sociale zekerheid te betalen. Bij nader inzien lijkt het er echter op dat voornamelijk het ‘kapitaal’ van de kleine man het gelag moet betalen.
Een dikke onvoldoende. Dat is het rapport dat het aangepaste Generatiepact krijgt van de twee grote vakbonden. Nu hebben we een vastberaden actieplan nodig. De sensibiliseringsvergaderingen kunnen daartoe de aanzet zijn.
De regering heeft de vakbonden verleid tot praten over de uitvoering van het Generatiepact. Het is een valstrik. De regering wil tijd winnen en de beweging demobiliseren. Wij denken dat we enkel maar kunnen rekenen op een nieuwe mobilisatie voor de terugtrekking van het Generatiepact.