Syndicaal

Teneinde druk te zetten op de onderhandelingen met de patroonsorganisatie Agoria over het sectorakkoord op dinsdag 19 april, gingen de werkers van zo’n 150 grote bedrijven reeds in staking op de maandag 18 april. De grote bedrijven hebben immers meer invloed binnen de besluitvorming in Agoria.
De metaalarbeiders verwerpen de aalmoes die de patroonsfederatie Agoria hen toesmijt. Nu komt er een nationale staking waarvoor zowel het ABVV als het ACV oproepen. Dit wordt de eerste nationale staking sinds 46 jaar.
De voedingssector is als eerste op koers om de loonnorm te doorbreken. Maar het patronaat van de voedingsindustrie doet moeilijk. Hier proberen we uit te leggen hoe en waarom Fevia vervelend doet bij het ondertekenen van een akkoord dat al door de vakbonden werd goedgekeurd.
Op woensdag 20 april is er een grote actie van de onderwijsvakbonden tegen hun minister Frank Vandenbroucke. Deze actie niets te vroeg. Reeds van het begin van dit jaar weten we dat er tal van besparingen gepland zijn, zowel bij het onderwijzend personeel, de centra voor leerlingenbegeleiding als het ondersteunend en meester-, vak- en dienstpersoneel.
In tijden van spanningen tussen arbeid en kapitaal proberen de bazen altijd de loontrekkenden te verdelen. In de voedingssector is dat vandaag ook zo. De bazenorganisatie Voka publiceerde een ronduit gortige persmededeling om te stoken tegen ‘de Walen’. De Antwerpse ABVV Voedingscentrale reageerde dan ook prompt. We publiceren hier hun antwoord.