Syndicaal

"Het is een echt schandaal", roepen de professoren, journalisten en ministers die de 'gijzeling' veroordelen van de directie door het personeel van de verffabriek Sigma. Wij gingen praten met deze beruchte gijzelnemers.
De media schilderen het conflict bij de Antwerpse bibliotheken graag af als een staking waarin het personeel het recht eist "meer overuren te mogen kloppen". Lin Van Rompaey, hoofdafgevaardigde van de socialistische vakbond, steigert als ze dit hoort.
We zijn nu ongeveer zes maanden voor de sociale verkiezingen van mei 2004. Een goed moment dachten we om eens te kijken naar de sociale strijd in België. Want het stormt aan het sociale front. Enerzijds zitten werkgevers en de regering aan de lonen, de pensioenen en de uitkeringen en willen zij ons langer en harder laten werken. Anderzijds zitten de vakbonden al een hele tijd in het defensief.
Na de schok van de massale afdankingen bij Ford Genk wordt de sfeer grimmiger in de bedrijven. Het onverminderd aantal herstructureringen voedt deze onrust.
Burgemeester Janssens zalft en slaat het personeel. Volgens zijn woorden zij wij voor het overgrote deel hardwerkende en bekwame ambtenaren die respect verdienen. Maar voor het bibliotheekpersoneel zet hij alvast een stok achter de deur klaar. Commentaar op het antisyndicale duet van Janssens met De Standaard van 31 oktober.