Cultuur

De Duitse taal en cultuur zijn voor veel Belgen een gesloten boek. Dat is méér dan jammer, er zijn ontelbare pareltjes te rapen bij onze Oosterburen.

De zomermaanden zijn uitermate geschikt om te relaxen bij een goed boek.Het hoeven niet altijd thrillers te zijn of voorgekauwde softporno à la vijftig tinten grijs.

Filip Staes las het boek over en van Gaby Colebunders. 

Toen Leonora Carrington in 2011 stierf op 94jarige leeftijd schreef de New York Times “we betreuren het heengaan van één van de meest originele en visionaire Britse kunstenaars en schrijvers van de 20e eeuw”.

Vervolging, onderdrukking en zelfs fysiek geweld tegen homo’s zijn in Rusland vandaag schering en inslag. Nochtans stond dit land ooit helemaal bovenaan in de wereldranglijst wat minderhedenrechten betreft.