Economie

Media, politici en ‘experts’ bestoken ons met onheilspellende berichten over de hoge loonkost en het concurrentienadeel van de Belgische bedrijven. De socialistische bediendenvakbond van Alcatel Bell maakt in haar nieuwe brochure brandhout van die propaganda. Met cijfers uit officiële organen!
Als je met mensen praat over hun financiële situatie, hoor je één algemene boodschap: het leven lijkt de laatste jaren zoveel duurder geworden.
Waarom zouden er volgens Verhofstadt meer jobs voor jongeren ontstaan als je mensen langer aan het werk houdt? We kennen het antwoord op die vraag en stellen vast dat de politici nogal aarzelen om dat antwoord met ons te delen.
Niet alleen de materiële welvaart van loontrekkenden daalt. Ook de levenskwaliteit geraakt helemaal ontregeld door de kapitalistische economie. Om de winsten te verhogen probeert het patronaat alles uit ons te wringen. Een recente studie toont dat het stressniveau gevaarlijke hoogtes bereikt.
Mag Vonk op uw geschenkenlijstje voor Kerstmis en Nieuwjaar? Wij bieden u de gelegenheid voor een goede 'investering'.