Economie

De recessie! Voor het eerst in haar bijna 10 jaar oude bestaan glijdt de economie van de eurozone onherroepelijk weg in een recessie. Herstructureringen, collectieve afdankingen, sluitingen en aanvallen op de lonen en andere sociale rechten zullen in kracht toenemen.

Wat bezielt jullie om nog altijd te dwepen met zaken die 150 jaar geleden geschreven zijn? Daarop kunnen we alleen maar antwoorden dat de analyses die Marx maakte actueler zijn dan ooit. Ten bewijze volgt hier een marxistische uitleg van het actuele probleem bij uitstek: de prijsstijgingen.
In februari kende ons land een belangrijke inflatiestoot, de hoogste stijging in 17 jaar. Het patronaat ontkent evenwel dat de koopkracht daalt, ofwel verzint ze allerlei excuses voor de prijsstijging. De werkelijke oorzaak ligt nochtans in de 'vrije' markt zelf.
Van alle kanten wijzen economen met een vermanende vinger naar werkende mensen die meer loon vragen wegens de stijgende prijzen. "Pas op voor de inflatie!" roepen ze. Wij zijn dus 'vrij' om dure producten te kopen in het grootwarenhuis, maar we zijn niet vrij om ons werk aan een hogere prijs te verkopen!
De enige bron van financiering van Vonk bent u! De overheid subsidieert ons niet en de bedrijfswereld is ook niet geneigd om ons te sponsoren. Eigenlijk is dat toch wel geruststellend.