We hebben ons als doel gesteld onze maandelijkse inkomsten met 500 euro te verhogen tegen januari 2006 (zie 50 keer 10 euro50 keer 10 euro ). Nu hebben we reeds 41,6 procent van dat streefdoel behaald. Geen slecht resultaat, maar we zijn er nog niet. Het gros van de verhoging van inkomsten komt uit de inschrijving in de campagne '50 maal 10 euro', die we anderhalve maand geleden startten.

Die campagne bestaat erin 50 personen te vinden die zich engageren maandelijks 10 euro te storten op onze rekening, via een permanente opdracht bij hun bank. We zoeken dus nog naar 30 mensen die bereid zijn 10 euro per maand over te schrijven voor de opbouw van een echt links alternatief. Hier gaat het immers in de eerste plaats om. Niet enkel om financiële steun maar om een politieke investering in de strijd voor het socialisme. Want Vonk is verder haar sporen aan het verdienen in de sociale strijd. Niet in het minste in de strijd tegen het Generatiepact. Tezamen met andere vakbondsmilitanten en SP.a-leden staan wij aan de wieg van SPa Rood, die de politieke vertolking is van de onvrede van de arbeidersachterban met het blauwe beleid van de SP.a-top (zie SPa Rood boven de doopvont gehoudenSPa Rood boven de doopvont gehouden).

Is een permanente opdracht te hoog voor u gegrepen? Maar u wil ons toch financieel steunen? Wees gerust, er zijn ook andere manieren om ons te helpen. Waarom zou u ons niet op uw geschenkenlijstje plaatsen voor de eindejaarsfeesten? Een éénmalige gift is eveneens welkom. Kan er iets af van uw eindejaarspremie? Een paar honderd euro, of meer of minder. Wij garanderen u dat het goed zal gespendeerd worden. Investeer deze kerst eens in een rode toekomst. De giften kunnen gestort worden op rekeningnummer: 001-1370273-30 met vermelding ‘Kerstcadeau voor Vonk’.