Vonk behoort tot de weinige linkse organisaties die zichzelf financiert en niet afhankelijk is van staatssubsidies of bankleningen voor haar activiteiten. Sommige zien dit als een zwak punt van onze werking. Wij denken daarentegen dat dit een van onze sterke punten is.

Voor de financiering van ons lokaal, telefoonrekeningen, computers, kantoorbenodigdheden, lonen van onze vrijgestelden, reiskosten, pamfletten, ons tijdschrift en onze website hangen wij voor 100 procent – jawel 100 procent – af van de geldelijke bijdragen van jonge mensen, vakbondsmilitanten, kritische militanten van SP.a en PS, en andere sympathisanten. Geld van de beweging zelf dus. Dat is elk jaar weer een heuse krachttoer.

Die financiële steun krijgen wij omdat wij de belangen van de arbeidersklasse en de ideeën van het socialisme consequent verdedigen. Onze vlag is altijd rood gebleven. Terwijl veel linksen het hadden opgegeven na de val van de Muur van Berlijn en na het herstel van het kapitalisme in de Sovjet-Unie en het Oostblok, bleven wij krachtig tegen de stroom in een marxistische kijk en praktijk verdedigen. Dit wordt op zijn juiste waarde ingeschat in de beweging. Want het wordt voor meer en meer mensen duidelijk dat het kapitalisme geen menswaardig bestaan kan waarborgen aan de overgrote meerderheid op deze planeet.

Onze financiële onafhankelijkheid zorgt ook dat Vonk politiek onafhankelijk is van de staat en van andere grote organisaties en instellingen in het linkse kamp. Wij hebben enkel rekenschap te geven van onze activiteiten en onze voorstellen aan de jongeren en aan de basismilitanten in de arbeidersbeweging.

Daarom doen we tijdens deze dolle feestdagen een oproep voor een kerstcadeau voor de Vonk. We hebben uw financiële steun nodig.

Stort nu op onze rekening 001-1370273-30, op naam van Vonk met vermelding ‘Rode Kerst’