EU

Een doorlichting van de Europese actiedag op 14 november en van het economisch programma van het EVV.
Nick Deschacht houdt de crisis van het kapitalisme in Europa tegen het licht en tekent een links alternatief uit.
Het zwaartepunt van de economische en sociale wereldcrisis is pal in Europa beland. Wat kan de arbeidersbeweging doen?
De crisis van het kapitalisme is wereldwijd. Onze strijd dus ook.
De verkiezingen in Frankrijk en Griekenland tonen een fundamentele verandering in de situatie. De crisis van het Europese kapitalisme is in een nieuwe en turbulente fase terechtgekomen. Er heest een stemming van woede in heel Europa.