EU

Op zaterdag 5 juni betoogden de twee grote vakbonden ACV en ABVV in Brussel tegen de maatregel Bolkestein. Hoewel het absoluut nodig is dat er massaal actie wordt gevoerd tegen deze maatregel, was de opkomst van 5.000 betogers zeker niet massaal te noemen. Maar wat is nu die richtlijn Bolkestein waar de vakbonden moord en brand over schreeuwen? Is die echt zo moeilijk te begrijpen dat er geen volk tegen te mobiliseren is?
'Beste Europa' is een kritisch kantschrift van Caroline Gennez, ondervoorzitter van de SP.a, op Europa. Is dit een koerswijziging of slaat de vertwijfeling toe?
Er dreigt een ineenstorting van de Europese welvaartsstaat.Tot deze conclusie komt ondermeer het centrale Nederlandse Planbureau (NPB). Deze stelling wordt eveneens beaamd door kleinburgers zoals Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van de krant De Morgen. Wat meer is, de stoute kapitalisten zijn verantwoordelijk voor dit naderende onheil.
Na achttien maanden van onderhandelen zijn de gesprekken over een Europese grondwet op een mislukking uitgedraaid. Verschillende redenen worden aangehaald om die mislukking te verklaren, maar de echte oorzaak moeten we gaan zoeken in de fundamentele tegenstellingen tussen de Europese lidstaten.
In verschillende landen is op dit ogenblik een krachtmeting aan de gang rond de pensioenen. Maar wat is het pensioen eigenlijk?