migrantenOp 15 april kwamen meer dan achthonderd vluchtelingen om bij de zoveelste schipbreuk van een scheepswrak dat vluchtelingen naar Europa moest voeren. Sindsdien is de vluchtelingencrisis niet meer uit de actualiteit te slaan. De catastrofale gebeurtenissen van de laatste maanden zijn geen toeval. Begin dit jaar is er een einde gekomen aan de reddingsoperatie van de Italiaanse autoriteiten op de Middellandse Zee (“Mare Nostrum”). Deze reddingsoperatie schoot al ruimschoots te kort maar sinds het Europese agentschap Frontex het over nam, is de situatie er enkel maar op verslechterd. Zoals het de gewoonte is bij dergelijke Europese constructies, opereert ook dit agentschap buiten elke democratische controle om. Aangezien Frontex de migratie in Europa wil “controleren”, besloot ze met de instemming van de Europese leiders om de budgetten voor de hulpoperaties met twee derden te verminderen. De gevolgen van deze besparingen hebben onmiddellijk duizenden extra mensenlevens gekost.

De erbarmelijke en moordende omstandigheden voor de vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Afrika zijn niets nieuws. De toestand aan de Europese grenzen is zo erg dat we niet anders kunnen dan spreken over een massagraf. Sinds 2000 zijn er volgens schattingen van de Italiaanse autoriteiten al 22.000 vluchtelingen gestorven bij een poging om de Middellandse Zee over te steken. Rekening houdend met het clandestiene karakter van deze migratie ligt de werkelijke menselijke tol ongetwijfeld nog veel hoger.

De Europese heersende klasse heeft de mond vol van de “democratische waarden” die haar zogezegd eigen zouden zijn. Als het er op aan komt om op een menselijke manier vluchtelingen te helpen, komt de echte perversie in hun denken echter naar de oppervlakte. Na de hypocriete “War on Terror”, hebben de Europese staten een “War on Migrants” uitgeroepen van zodra ze met de gevolgen van die eerste geconfronteerd werden. Sinds de oprichting van Frontex in 2004 is de politiek aan de Europese grenzen méér dan ooit gericht op het verhinderen dat migranten naar Europa komen. Als ze er dan toch geraken, moeten ze opgespoord, opgesloten en uitgewezen worden. Volledig in deze geest, stelde Theo Franken voor om de boten van mensensmokkelaars te bombarderen. (1)Maar zelfs voor de heersende klasse ging dat een stapje te ver…

Waar komt de migratie vandaan?

Waarom duizenden mensen huis en haard achterlaten om deze gevaarlijke reis te maken- waar hen enkel een leven in mensonterende omstandigheden te beurt valt- is de echte vraag. Die massale wanhoop toont aan hoe erg de situatie in het Midden-Oosten en Afrika is na jarenlange economische uitbuiting en imperialistische conflicten.

Er zijn naar schatting twee miljoen doden en nog veel meer vluchtelingen geteld ten gevolge van bloedige conflicten in Irak, Afghanistan, Palestina, Pakistan, Libië, Syrië... Een nieuw onderzoeksrapport dat door de Huffington Post is gepubliceerd toont nu ook de meer verdoken politieke mechanismen van dit kapitalistische geweld treffend aan. Het rapport stelt dat de projecten die het voorbije decennium door de Wereldbank zijn ondersteund maar liefst 3,4 miljoen mensen op de vlucht hebben gejaagd. “De Wereldbank en diens privé-leningsdienst, hebben regeringen en bedrijven gefinancierd die beschuldigd zijn van schending van mensenrechten zoals verkrachting, moord en marteling. In verschillende gevallen zijn er verdere contracten aangegaan nadat die schendingen met bewijs waren aangetoond.” (2)

Zondebokken

Een kapitalistisch systeem en haar heersende klasse zijn volledig onmachtig en zelfs onwillig om aan deze situatie een einde te maken. Het enige waar de heersende politici in deze situatie toe in staat zijn, is het schrikbeeld van deze wanhoop gebruiken om haar roofpolitiek tegen de Europese arbeidersklasse te verbergen. Terwijl ze de verworvenheden van de werkende klasse aanvalt en de jeugd haar toekomst ontzegt, zien de bankiers, de bedrijfsleiders en de politici hun bankrekeningen alsmaar aandikken. Dat is de werkelijkheid die Francken probeert te verdoezelen achter zijn goed ingeoefende media-talk. Om de aandacht af te leiden herhalen ze maar al te graag: “We kunnen niet de miserie van heel de wereld opvangen.”

In realiteit stelt de vraag zich anders. Terwijl de heersende klasse zich steeds meer verrijkt, probeert ze ons wijs te maken dat het gevaar komt van mensen die niets bezitten en net als wij op zoek zijn naar een waardig werk en leven. Een eenvoudige rekensom kan aantonen hoe absurd deze vergelijking werkelijk is. Met de gigantische rijkdom die in handen is van de heersende minderheid, valt de vluchtelingencrisis verscheidende malen op te lossen!

Als marxisten weten we dat er voor elke dwaas die in het discours van de heersende klasse trapt, er vroeg of laat een revolutionair geboren wordt. Om eens en voorgoed een einde te maken aan deze ellendige vluchtelingenproblematiek moeten we haar grondoorzaak aanpakken: de imperialistische krachten die de hele wereld sociaal en ecologisch ontwortelen en daar steeds rijker van worden. De vijand bevindt zich niet voor de poorten van Europa, maar binnen de paleisdeuren.

1) De Standaard, 3 mei 2015.

2) http://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandonedhttp://projects.huffingtonpost.com/worldbank-evicted-abandoned


Steun ook het solidariteitsinitiatief: "Wij gaan naar Calais en nemen mee..."

https://www.facebook.com/events/1000491939971968/