borotbaDimitry Kolesnik is een vooraanstaand activist in de marxistische organisatie Borotba in Oekraïne. Hij was in augustus 2014 aanwezig op het wereldcongres van de Internationale Marxistische Tendens in Griekenland, waar hij werd geïnterviewd door Peter Mikhailenko.

Wat was de oorzaak van de Maidan beweging?

Euromaidan begon de dag nadat voormalig president Janoekovitsj de ondertekening van het vrijhandelsakkoord met de EU – dat gekoppeld is aan IMF-leningen en bezuinigingsmaatregelen – uitstelde. Sommige lagen van de bevolking, vooral in het westen van Oekraïne, kwamen op straat. Ngo’s die door het westen gefinancierd worden, speelden een belangrijke rol bij het organiseren van de beweging. Een ander belangrijk onderdeel waren de extreemrechtse en neonazi groepen.

Hoe zag Borotba de Euromaidan beweging?

Extreem rechts vertegenwoordigde ongeveer 25%. Een groot deel bestond uit ondernemers uit de middenklasse, die protesteerden tegen wat zij de "sluipende nationalisering" noemden en tegen de corruptie, want de regering had hen belastingen opgelegd. Extreem rechtse tactieken en slogans werden getolereerd. Ze zagen ze als een manier om hun agenda te verwezenlijken.

Hoe ging de anti-Maidan beweging over tot gewapende opstand?

DK: Anti-Maidan en de huidige rebellen zijn verbonden. Anti-Maidan bestond voornamelijk uit aanhangers van Janoekovitsj. Na de overwinning van Maidan werd het anti-Maidan kamp verwoest en kwam er een heksenjacht op anti-Maidan demonstranten. Velen konden vluchten en wisten hun woonplaats in Zuidoost Oekraïne te bereiken, waar ze protesten begonnen te organiseren.

Extreem rechts organiseerde invallen in deze steden, en haalde standbeelden uit het Sovjettijdperk neer. Daarom gingen sommige mensen de standbeelden 24 uur op 24 bewaken. Zo vormden bijeenkomsten rond Lenin-monumenten een basis voor het organiseren van een nieuwe protestbeweging.

Deze beweging bevatte aanhangers van de vorige regering, linkse activisten, communisten en sommige etnische minderheden. De pogingen om een multi-etnisch land een nationalistische agenda op te leggen veroorzaakte onvermijdelijk de opstand van die minderheden.

Hoe zou je de leiding van de afgescheiden republieken beschrijven?

Sommige leiders zijn zeer conservatief of zijn Russische nationalisten. Anderen zijn pro-Sovjet en eisen nationalisaties. Er waren er ook die gesteund werden door lokale zakenlui, maar die werden snel verdreven.

Er waren geen linkse militanten die de beweging konden leiden. De opstand kan enkel doeltreffend zijn als hij verbonden is met de lagere klassen, en niet met nationale gevoelens.

Hoe zou je de huidige regering van Kiev en haar beleid beschrijven?

Dat is een coalitie van neoliberalen en ultrarechts. Oekraïne is een oligarchische republiek, met een semi-dictatuur, waar extreem rechts straffeloos te werk kan gaan en als instrument gebruikt wordt.

Economisch zagen we onmiddellijk de escalatie van neoliberale processen, zoals de IMF-leningen. Ze gingen gepaard met bezuinigingsmaatregelen zoals de bevriezing van de lonen, het afschaffen van subsidies voor o.a. gas, stijgende prijzen, privatiseringen en bezuinigingen op de sociale uitgaven.

Wat zijn de belangen van de Russen, de VS en de EU in Oekraïne?

De belangen van de VS en de EU zijn vaak tegenstrijdig. De EU wil toegang tot de Oekraïense markt. De VS wil haar militaire basissen dichter bij Rusland brengen. Rusland heeft dan weer economische belangen door gaslevering aan de EU, de belangrijkste bron van inkomsten. De meeste van deze pijpleidingen lopen via Oekraïne.

Rusland wil ook zijn politieke en economische invloed niet kwijt in de omringende landen. Bovendien hebben ze een belangrijke marinebasis op de Krim.

Op welke manier steunt Rusland de rebellen en wat zijn hun belangen in deze opstand?

Poetin vertegenwoordigt de belangen van de oligarchische clans die hem aan de macht gebracht hebben. De rebellen worden ondersteund door sommige Russische zakenlui, die toch achterdochtig blijven. Ze weten dat een belangrijk deel van de rebellen een pro-socialistische of pro-Sovjet oriëntatie hebben en deze ideeën zouden zich kunnen verspreiden onder de Russische bevolking.

Wat zijn de vooruitzichten voor Borotba en hoe kan men Oekraïne helpen?

Borotba heeft repressie en extreem rechtse terreur ondergaan. Sommige activisten zijn gevlucht, anderen zijn gebleven. Borotba breidt zich nu voor op de volgende golf van protest. Kameraden in ballingschap organiseren politieke scholen voor politieke vluchtelingen.

Wij zijn zeer dankbaar voor elke vorm van steun. Wij zouden graag protesten zien tegen de fascistische terreur en vervolging van linkse groepen in Oekraïne. De solidariteit kan de muur van leugens van de Oekraïense media doorbreken door de mensen in het westen de waarheid te vertellen.

We hebben ook hulp nodig bij de politieke vorming van vluchtelingen en het kan zelfs nodig zijn dat kameraden die bedreigd worden uit Oekraïne geëvacueerd moeten worden. Ik wil echter benadrukken dat de uitbreiding van de campagne van antifascistische solidariteit om westerse regeringen onder druk te zetten het belangrijkste aspect is.

Dit artikel werd vertaald uit het Engels en ingekort. Het origineel kan u lezen op:

http://www.marxist.com/our-struggle-is-for-a-socialist-ukraine-as-part-of-the-struggle-for-a-socialist-world.htm

Tijdschrift Vonk

layout Vonk 322 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken