Geschiedenis

Wij publiceren voor het eerst in het Nederlands deze zeer interessante discussie tussen Leon Trotsky en Abraham Plotkin, leider van de Midwest afdeling van de International Ladies' Garment Workers Union (ILGWU) een vakbond van textielarbeiders. Dit gesprek had plaats bij Trotsky thuis in Mexico in 1938. Veel is natuurlijk veranderd sindsdien maar het is opvallend hoe de inzichten van Trotsky over de vakbeweging, de syndicale bureaucratie, de nood van een echte arbeiderspartij in de VS vandaag even relevant zijn als tijdens de stormachtige jaren voor de Tweede Wereldoorlog.

Hoe het fascisme aan de macht kwam en hoe het kon vermeden worden.
In een opstand gooit het volk alle middelen in de strijd ...
De houding van de vakbondsleiding tegenover de buitenlandse mijnwerkers is een zwarte bladzijde uit de geschiedenis van de arbeidersbeweging.
De vrouwen namen het voortouw in de mijnwerkersstaking van 1932.