Globalisering

De grote veranderingen in de wereldsituatie sinds de oorspronkelijke publicatie van dit manifest in het Engels rechtvaardigen deze inleiding. Het is nu voor iedereen duidelijk. De woelingen in het bankstelsel bleken slechts het financiële gezicht te zijn van een heuse overproductiecrisis in de reële economie.
1 april 2009 was blijkbaar een belangrijke dag, omdat dan de G20-top van start ging in Londen. De G20 discussieerde op de top over de economische crisis, maar verder dan wat ronkende verklaringen zijn ze niet gekomen. Alles is er op gericht om het kapitalisme in stand te houden.
In juni vroeg de FAO dertig miljard dollar per jaar om de landbouw aan te zwengelen en hongersnoden te bezweren. Na veel aandringen schraapte ze 7,5 miljard dollar bij elkaar, een habbekrats in vergelijking met het geld dat nu naar de banken wordt gesmeten.
De voormalige baas van Unilever verklaarde onlangs dat het geloof in het kapitalisme bij de bredere publieke opinie een flinke tik heeft gekregen. Dat zien we ook aan de verkoop van Karl Marx' meesterwerk Het Kapitaal. In het oosten van Duitsland is de verkoop van het boek verdrievoudigd ten opzichte van 2007.
De EU tekende een veiligheids- en defensiebeleid uit dat er moet voor zorgen dat ze militair kan ingrijpen met een vredesmacht. Maar wie garandeert dat het economische blok Europa geen militaire arm nodig heeft om andere dan humanitaire belangen te verdedigen?