Globalisering

Toen eind jaren ’90 Europa zich weer begon te roeren tegen de vermarkting, gebeurde dat onder de noemer antiglobalisme. Sinds enkele maanden wordt het eenheidsdenken opnieuw in vraag gesteld. Deze keer is het geen ‘amorfe massa’ die dit doet, maar mensen die zich opnieuw zonder schroom ‘socialisten’ noemen.
Sceptici wijzen erop dat vooral natuurlijke processen het klimaat beïnvloeden. Een feit is dat de opwarming van de aarde en de veronderstelde invloed van menselijke activiteiten daarop uitgegroeid is tot een politiek hot item, letterlijk en figuurlijk dan.
De uitzending ‘Overleven’ op Canvas behandelde een week geleden de Genetisch Gemodificeerde Organismen. Marc Van Montagu verdedigde door dik en dun de ggo’s. Eén van de argumenten van Marc is dat men hier de honger mee uit de wereld gaat helpen. Emeritus hoogleraar Philip Polk denkt daar nochtans anders over.
Voetbal blijft het overheersende internationaal spel, gespeeld door miljoenen en gevolgd door miljarden. Als bron van inkomsten steekt het ver uit boven elk ander inkomen verbonden aan sport. Dat feit gaat niet voorbij aan de grote sportbedrijven. De afgelopen decennia is de commercialisering van het voetbal enorm toegenomen.
De temperatuur van de aarde is aan het stijgen. Sinds de industriële revolutie, de laatste tweehonderd jaar, komen er enorme hoeveelheden broeikasgassen in de atmosfeer bij. Gedurende een tijd konden de planten en de oceanen er grote massa’s van opslorpen door de fotosynthese, waarbij water en CO2, dank zij de bladgroenkorrels in de planten, voedsel synthetiseerden voor de planten. Deze broeikasgassen zorgen nu voor een serre-effect.