Globalisering

Bij de ineenstorting van het stalinisme in Oost-Europa kondigde Bush Sr. een 'Nieuwe Wereldorde' aan, de totale heerschappij van de VS over heel de wereld. Sinds 11 september 2001 is er een nieuwe poging bezig om die Orde op te leggen. Dit artikel verscheen als editoriaal in ons blad Vonk nummer 197.
Wie dacht dat het einde van de Koude Oorlog en de val van het stalinisme een gouden tijdperk van langdurige vrede inluidde, kwam al snel bedrogen uit. Ondanks de triomfantelijke afkondiging van een ‘Nieuwe Wereldorde’ door Bush senior en van ‘het einde van de geschiedenis’ door Fukuyama, blijft de geschiedenis zich voortslepen in wat meer en meer op een nieuwe wereldwanorde begint te lijken.
Het mag duidelijk zijn uit de afgelopen maand krantenberichten. De Derde Weg wordt openlijk in vraag gesteld, ook binnen de rangen van de socialistische partijen. Wij blikken hier terug op die fameuze Derde Weg in een artikel dat in het zomernummer van Vonk verschijnt.
Francesco Soriquez van de Sindicato de Estudiantes in Sevilla legt uit waarom de mobilisatie tegen de Eurotop deze keer sterk zal verschillen dan de vorige mobilisaties. De reden hiervoor ligt in de algemene staking die de Spaanse vakbonden in gemeenschappelijk front hebben uitgeroepen.
Miljoenen ogen zijn deze dagen gericht naar het oosten. Of beter gezegd naar het beeldscherm dat in de komende maand onophoudelijk voetbalbeelden uit Japan en Zuid-Korea zal spuwen. Ondanks onze kritieken op de manier waarop het voetbal georganiseerd is binnen het kapitalisme genieten ook marxisten van dit strategisch spel. Toch heeft de World Cup heel donkere kantjes.