Globalisering

De ‘antiglobaliseringsbeweging’ is op enkele jaren uitgegroeid tot een belangrijke onderstroom in de samenleving. Als marxisten erkennen we dat dit een niet te onderschatten positieve ontwikkeling is na een decennium van rechts overwicht op elk terrein. Tegelijk willen we echter waarschuwen voor bepaalde illusies die in de beweging leven, illusies die we kunnen vatten onder twee noemers: links reformisme en anarchisme-utopisme.
We herpubliceren deze FAQ (Frequently Asked Questions) over globalisering. Wat is globalisering en waarom is er een stijging van de armoede en ongelijkheid? Waarom zijn multinationals zo machtig? Is het mogelijk om te vechten tegen het IMF en de Wereldbank zonder het kapitalisme zelf in vraag te stellen? Is een andere maatschappij mogelijk? Wat is het alternatief?
“There is something in the air...” Er beweegt wat in het Zuiden van Europa. Na de twee algemene stakingen in Griekenland verleden jaar en de gigabetoging tegen de G8 in Genua deed Barcelona het nog beter met de grootste antikapitalistische betogingen van de laatste jaren. Aniol Santo van de Sindicato de Estudiantes, die actief meewerkte aan de voorbereiding ervan, geeft hier een kort verslag. In een ander artikel op deze website kan u lezen hoe een luttele week later de Italiaanse arbeidersbeweging de sociale strijd opnieuw in een hogere versnelling bracht.
In navolging van onze succesvolle trefdag rond globalisering van 22 december organiseren wij ditmaal een discussienamiddag die verschillende linkse strategieën naast elkaar legt en toetst aan historische precedenten.
Nationale discussienamiddag op zaterdag 30 maart in Antwerpen over strategieën voor maatschappijverandering