We interviewden Frank Vanaerschot van ResPACT-VUB over de betoging vorige week en wat nu gaat volgen.

Vorige week betoogden de studenten van het hoger onderwijs in Brussel voor lagere studiekosten. Hoe kijk je terug op die betoging?

Over het algemeen ben ik bijzonder tevreden. Het was een heel levendige en enthousiaste betoging. We hadden gehoopt op een iets grotere opkomst. Maar uiteindelijk waren er toch 4000 studenten volgens de organisatoren en 2000 volgens de politie. Naast de speeches was er achteraf ook muziek wat bij velen een goede betoogervaring heeft nagelaten. Het was de eerste keer in dertig jaar dat er nationale studentenbetoging was in België, dus met studenten uit zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië samen. En er waren ook internationale delegaties van studentenraden, bijvoorbeeld vanuit Denemarken.

De betoging was gericht tegen de Bologna-conferentie die op hetzelfde moment doorging in Leuven. Heb je de indruk dat de eisen van de studenten daar gehoord zijn?

Ze hebben onze stem in Leuven zeker gehoord. Of ze ook geluisterd hebben, dat is nog een andere vraag. Ze hebben eigenlijk redelijk rap gereageerd op de betoging door bekend te maken dat het sociale aspect in het hoger onderwijs de komende tien jaar belangrijk zou gaan worden. Ik ben eerder sceptisch over de resultaten van de top. Bijvoorbeeld, over het streven naar kosteloos onderwijs, eén van de centrale eisen van de studentenbetoging, hoor je niks vanuit Leuven. Nochtans maakt het principe van streven naar kosteloos onderwijs deel uit van het Pact van New York. Dit pact kwam tot stand binnen de V.N. en België heeft het reeds geratificeerd in 1983. Vandaar ook de naam van de campagne: ResPACT. Respecteer het Pact.

Is ResPACT van plan om nog verder actie te voeren?

Jazeker. We hebben met ResPACT al een hele weg afgelegd. Er is de petitie voor de vermindering van de studiekosten die ondertussen al ondertekend is door meer dan 40.000 mensen. De voorbije maanden protesteerden studenten in Griekenland, Italië, Spanje en Oostenrijk. Nu was er de betoging in België. De bedoeling van ResPACT op langere termijn is om te werken aan een militante studentenvertegenwoordiging. Zodat studenten opnieuw bewust worden van het feit dat de rechten die ze vandaag hebben het resultaat zijn van strijd in het verleden. Voor de eerste democratiseringsgolf in het hoger onderwijs, hoewel die dan niet volledig was, is er ook gestreden. Met ResPACT bouwen we aan structuren om studentenrechten te eisen die we noodzakelijk vinden en dit vanuit een zo breed mogelijk draagvlak binnen de studentengemeenschap. We willen dat de studentengemeenschap de verhoudingen weerspiegelt die binnen de samenleving in haar geheel bestaan.

Wat is volgens jou momenteel de belangrijkste uitdaging waar de studentenbeweging en ResPACT voor staat?

Wel als we de zaken in een iets breder perspectief plaatsen, dan denk ik dat we woelige tijden tegemoet gaan. We maken momenteel een zware economische crisis mee, waarvan we de diepte eigenlijk nog niet kennen. Als gevolg daarvan is de overheidsschuld toegenomen en dus zullen er besparingen volgen, waarschijnlijk ook in het hoger onderwijs. Dat zal duidelijk worden na de verkiezingen van 7 juni. Maar in ieder geval is het niet aan ons om de crisis te betalen. Wanneer er in het onderwijs bespaard wordt, dan denk ik dat onze structuren die we met ResPACT uitgebouwd hebben, nuttig zullen zijn om een krachtig weerwoord te bieden.

Beluister de toespraak van Frank Vanaerschot tijdens de ResPACT-betoging op Indymedia: http://www.indymedia.be/nl/node/32861http://www.indymedia.be/nl/node/32861

Tijdschrift Vonk

Vonk 323 layout 1 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken