Bolivia

Van An Vranckx, professor aan de Universiteit van Gent, wordt gedacht dat ze er progressieve visies op nahoudt. We hoorden haar commentaar geven over de politieke actualiteit in Bolivia op Radio 1. Wat we hoorden was echter helemaal niet progressief.

Exact 25 jaar na de staatsgreep van Pinochet in Chili zien we gelijkaardige pogingen in Bolivia en Venezuela. Zeker in Bolivia wordt de regering de laatste weken steeds meer uit evenwicht gebracht door een met Amerikaanse hulp gecoördineerde opstand, compleet met fascistische bendes.

De tijd van de reformisten raakt op. Ze spelen met het lot van de Boliviaanse revolutie. Een nederlaag zal betaald worden met het bloed van het gewone volk. Daarom is er dringend een revolutionaire strategie nodig.
Bij de referenda van 10 augustus zag president Evo Morales zijn steun nog groeien, ook in het rijke oosten. De uitspraken van de prefect van Santa Cruz tonen dat verzoening tussen de verschillende belangen onmogelijk is. Morales blijft echter twijfelen.
De kloof tussen arm en rijk is zeer groot in Bolivia. Toen de armen eindelijk iemand uit hun eigen rangen verkozen kregen als president, veranderde de bourgeoisie in een wilde furie. De VS verschafte hen een strategie om het gewone volk te stoppen.