Bolivia

Een fenomeen dat de aandacht trekt in Bolivia, een land met een talrijke bevolking van inheemse oorsprong, is de aanwezigheid van veel fascistische organisaties. Dit fascistische element heeft een lange geschiedenis.
De verdeling van Bolivia is een oude strategie van het imperialisme en dient om haar natuurlijke rijkdommen te plunderen. Bolivia heeft een verminkt territorium dat nog slechts de helft bedraagt van het oorspronkelijke bij de onafhankelijkheid.

Een zeventigtal actievoerders zorgden zondag om 11u ‘s morgens voor animatie aan de Boliviaanse ambassade in Brussel. De aanleiding voor de actie was het referendum dezelfde dag in de provincie Santa Cruz over de autonomie. Intussen weten we dat het referendum is uitgedraaid op een grote flop.

Op 10 augustus organiseert Bolivia een referendum over de positie van president Morales, vice-president Álvaro García Linera en de provinciale gouverneurs. We publiceren daarom een balans van revolutie en contrarevolutie in dit land. In het eerste deel gaan we in op de 500-jarige strijd van het Boliviaanse volk.
In Bolivia gebruikt de contrarevolutie al haar wapens om de ruggengraat van Evo Morales' regering te breken. Sinds de verkiezingen voor de grondwetgevende vergadering, anderhalf jaar geleden, heeft de oligarchie er alles aan gedaan om mogelijke vooruitgang te blokkeren, zowel via parlementaire als buitenparlementaire wegen.