Venezuela

De voorbije weken is Alan Woods, de Britse marxist en hoofdredacteur van de website Marxist.com, het mikpunt geworden van een hetze vanwege de rechterzijde in Venezuela. De mediastorm rond deze kwestie is illustratief voor de verhoogde klassentegenstellingen in het land.
De socialistische PSUV van Hugo Chávez behaalt in de parlementsverkiezingen een absolute meerderheid. De oppositie wint echter terrein omdat de aangekondigde hervormingen onvoldoende in de praktijk worden omgezet.
Samen met andere organisaties riep 'Handen af van Venezuela' op 26 juli op tot een korte betoging ter ondersteuning van de revolutionaire regering van Hugo Chávez van Venezuela.
De aankomende verkiezingen voor de Nationale Vergadering, gepland voor 26 september, vormen een serieuze uitdaging voor de toekomst van de Bolivariaanse Revolutie. In de maanden die aan de verkiezingen voorafgaan bevindt Venezuela zich in een bijzonder onstabiele situatie. De contrarevolutie is in het offensief en gebruikt haar economische macht voor sabotage en het oppotten van voedsel zodat er voedseltekorten ontstaan.
Dinsdag 22 juli besloot de Venezolaanse president Chávez de grens met Colombia met uiterste militaire waakzaamheid te bewaken. Hij kondigde ook aan dat Venezuela diplomatieke betrekkingen met Colombia ging verbreken en gaf Colombiaanse diplomaten 72 uur om het land te verlaten.