Venezuela

Op 5 mei werd Argenis Vazquez, de algemeen secretaris van de vakbond bij Toyota, vermoord. De bedrijven onder arbeiderscontrole worden ook steeds meer geviseerd. Daarom doen wij een oproep om brieven te sturen naar president Chavez.
Verleden week kondigde Chavez tijdens een live-uitzending van het ministerieel kabinet de nationalisatie aan van de Amerikaanse voedingsmultinational Cargil. Dit bedrijf weigert koppig rijst te produceren tegen de door de regering vastgestelde prijs.
Het bericht van de Nationale Kiesraad laat geen twijfel bestaan. Het grondwettelijk amendement waarmee het volk zoveel keer als het wil elke politieke mandataris democratisch kan verkiezen, is nagenoeg goedgekeurd.
Zondag spraken de Venezolanen zich met een overtuigende meerderheid uit voor de onbeperkte herverkiesbaarheid van politieke mandatarissen. De berichtgeving daarover was de afgelopen dagen erg tendentieus.
De brutale repressie door de politie van de arbeiders die de Mitshubishi-fabriek (MMC) bezetten, veroorzaakte op donderdag 29 januari de dood van twee van hen. Nu, enkele dagen na de brutale repressie, duiken meer details op over wat er precies is gebeurd.