Pensioenafbraak: actie voeren om te winnen!
Het federaal comité van het ABVV van 23 januari 2018 nam standpunt in over de pensioenafbraak.
Lees verder
De eindeloze oorlog van het kapitalisme tegen migranten.
In de Middellandse zee speelt zich al jaren iets af dat het best te vergelijken valt met een stille, eenzijdige oorlog. Het gaat hier niet om een oorlog in de traditionele betekenis, omdat er geen strijdende legers mee gemoeid zijn, maar om een strijd van de “beschaafde wereld” die zich verschanst tegen honderdduizenden ongewapende mensen. Hun enige misdaad is dat zij wanhopig de armoede, de onmenselijke levensomstandigheden en de vernietiging van bestaansmiddelen in hun land van herkomst proberen te ontvluchten. Ze hopen hun droom van een beter leven, voor zichzelf en hun familie, in Europa te kunnen waarmaken.
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • Pensioenafbraak: actie voeren om te winnen!
  • De eindeloze oorlog van het kapitalisme tegen migranten.
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?

unnamedAl van bij het begin staan de revoluties in Cuba en Venezuela onder zware druk. Na tientallen jaren van economisch embargo haalt de VS de banden met Cuba opnieuw aan. Wat is hiervan de bedoeling? Komen de verworvenheden van de revolutie in het gedrang?

In Venezuela doet de oligarchie 16 jaar na het begin van de revolutie nog steeds haar uiterste best de economie te saboteren door onder andere voedseltekorten te creëren. De internationale pers beschrijft het land als een communistische dictatuur, maar in de praktijk is het overgrote deel van industrie en pers nog steeds in handen van kapitalisten. Hoe moet het nu verder met Venezuela?

We stelden vast dat de “diplomatieke toenadering” van Obama en de VS ten opzichte van Cuba slechts een verandering van strategie is. De “harde aanpak” bleek niet te werken en de VS proberen nu op een andere manier de verworvenheden van de Cubaanse Revolutie teniet te doen, het socialisme er ten val te brengen en er “hun” vrije kapitalistische markt te installeren.

Ook de hypocriete houding van Washington kwam aan bod. Wat Cuba betreft zoekt men “toenadering” terwijl er tegen Venezuela geleidelijk aan meer sancties ingevoerd worden. Een van de doelstellingen van de VS is ook de eenheid van verschillende linkse regering in Latijns-Amerika te breken. Ondertussen is begin maart opnieuw gebleken dat er voldoende redenen zijn om Obama een hypocriet te noemen. Nadat het duidelijk was dat een nieuwe poging tot (militaire) staatsgreep verijdeld was, ging de VS over naar de volgende fase en werden verschillende Venezolaanse vertegenwoordigers het land uitgezet en hun bezitting werden geconfisqueerd. Bovendien noemde Obama Venezuela een “ernstige bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS”. En we weten wat het kan betekenen als “het Imperium” deze woorden uitspreekt. Komt er een economische blokkade tegen Venezuela of zelfs een militair ingrijpen?

Hieronder de audio-opname van de infoavond:

https://www.youtube.com/watch?v=E75ohfEqoSY