Volgens verschillende bronnen zijn er zo’n 25 à 50 mensen gedood bij drie zelfmoordaanslagen in de Saoedische hoofdstad Riyad. Verder liepen 160 personen verwondingen op. Onder de doden zijn minstens tien Amerikanen. Een vierde aanval was gericht op het hoofdkwartier van Siyanco, een Amerikaans-Saoedisch bedrijf. Aannemers voor een Amerikaans defensiebedrijf waren ondergebracht in een van de gebouwen die werden geraakt.

Blijkbaar waren negen zelfmoordcommando’s en twee trucks betrokken in de aanvallen. Eén vervoerde de zelfmoordcommando’s, die zichzelf hadden vastgemaakt binnenin de truck. Die werd gevolgd door een andere met twee schutters, die de weg voor de zelfmoordcommando’s moesten vrijmaken. Zij schoten zich een weg in de wooncomplexen, zodat de bomauto’s hun doel konden bereiken, met name Britse en Amerikaanse burgers. De schutters openden het vuur op de gewonden toen dezen trachten te ontsnappen vanuit de gebombardeerde gebouwen, wat de aanvallen nog gruwelijker maakte.

De aanvallen vonden plaats vlak voor de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken Colin Powell arriveerde in Riyad voor een officieel bezoek. Het blijkt dus geen toeval. Het is een duidelijk signaal van al-Qaeda om te tonen dat ze nog steeds functioneren en aanzienlijke aanvallen kunnen uitvoeren op Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten en dat de zogenoemde ‘oorlog tegen het terrorisme’ niets heeft bereikt, zeker in Saoedi-Arabië, waar het grootste deel van het netwerk van al-Qaeda vandaan komt. Alles wijst erop dat al-Qaeda verantwoordelijk is voor de aanvallen. Er hebben al gelijkaardige aanvallen tegen Amerikaanse belangen plaatsgevonden. Sinds 1991 waren Amerikaanse militaire basissen tot twee maal het doelwit.

Bij zijn aankomst in Riyad kondigde Powell aan: “Wij verbinden ons ertoe om onze inspanningen te verdubbelen en nauw samen te werken met onze Saoedische vrienden en vrienden over heel de wereld om al-Qaeda op te sporen, om het terrorisme op te sporen.” Hij voegde daaraan toe dat de VS de terroristen zou “opjagen” waar ze ook zijn. George W. Bush benadrukte dat terrorisme de “eerste prioriteit” is en dat hij de “oorlog tegen het terrorisme” zou voortzetten met alle mogelijke middelen. Zodoende bereiden ze acties voor die voor de islamitische fundamentalisten nog meer rekruten zullen opleveren.

Het Saoedische regime is extreem onstabiel. Er heerst een wijdverbreid ressentiment, zeker bij de jongeren, tegen de aanwezigheid van Amerikaanse troepen op wat beschouwd wordt als heilig land, het land van Mekka. De sociale problemen in Saoedi-Arabië verergeren, met groeiende werkloosheid, dalende levensstandaard en oplopende polarisatie tussen de superrijken en de armen. Spijtig genoeg is dit een vruchtbare grond voor de ideeën van het individueel terrorisme.

Na de Amerikaanse ‘zege’ in Irak vroeg de Saoedische monarchie vriendelijk om de Amerikaanse troepen terug te trekken uit hun land. De VS zagen dit niet zitten, maar kondigden niettemin hun terugtrekking aan twee weken geleden. Deze geste was bedoeld om de koninklijke familie te helpen in hun pogingen om de fundamentalistische dreiging in toom te houden. Maar ze kwam te laat. In feite is het ironisch dat dit de eerste grote aanval is op Amerikaanse en westerse belangen sinds de coalitie van de VS en Groot-Brittannië Irak bezet houdt.

We hebben in voorgaande artikels al uitgelegd dat de oorlog tegen Irak helemaal geen stabiliteit brengt in het Midden-Oosten maar juist meer instabiliteit en oproer. We hebben er in het bijzonder op gehamerd dat die oorlog terroristische aanvallen zou aanwakkeren in plaats van reduceren. Bush' zogenaamde ‘oorlog tegen het terrorisme’ heeft juist het potentieel aantal kandidaten voor organisaties als al-Qaeda gigantisch doen stijgen. De taferelen van plundering en vernietiging in Irak zullen uiteindelijk een hele generatie van Arabieren in vlam zetten. De Saoedische autoriteiten hebben negentig onderdanen aangeklaagd omdat ze tot al-Qaeda zouden behoren en ze ondervroegen nog eens 250 Saoedi’s, wat bewijst dat het terroristische netwerk inderdaad wijdverbreid is. De meeste van de negentien kapers van 11 september waren Saoedi’s en geen enkele Irakees!

Nu raadt de Amerikaanse ambassadeur zijn landgenoten aan om Saoedi-Arabië te verlaten als ze kunnen. Een Amerikaanse school in Riyad is gesloten en de ironie wil dat deze school open bleef gedurende de oorlog tegen Irak. Alle Amerikaanse, Britse en westerse burgers die in Saoedi-Arabië werken zullen zich momenteel wel bedreigd voelen. Het probleem is dat er vanwege de grote oliebelangen tienduizenden westerlingen werken. Er bevinden zich ongeveer 30.000 Amerikanen en 30.000 Britten. Zij kunnen niet allemaal geëvacueerd worden zonder de Amerikaanse en Britse belangen in het land aanzienlijk te hinderen.

Marxisten veroordelen daden van individueel terrorisme door de fundamentalisten. Zij zullen de belangen van de Arabische massa’s niet dienen. De Amerikaanse overheid zal deze daden gebruiken om hun oorlog tegen Irak te rechtvaardigen. Ze zullen het aanwenden om de Amerikaanse bevolking te overtuigen dat ze allemaal bedreigd zijn. Bijgevolg spelen de reactionaire leiders van al-Qaeda in de kaart van de even reactionaire Republikeinse overheid in de VS. En zo lang de Arabische massa’s blijven lijden door het Amerikaans imperialisme en hun lokale marionetten, zullen zulke terroristische aanslagen blijven gebeuren.

We hebben een andere weg nodig. De Arabische massa’s hebben behoefte aan een socialistisch perspectief, een perspectief dat de kwestie stelt van de omverwerping van alle reactionaire regimes in de regio en de uitdrijving van hun imperialistische steunpilaren. Eens de werkende klasse van het Midden-Oosten aan de macht komt, zal ze een einde maken aan de imperialistische uitbuiting en daarmee ook de voorwaarden wegnemen die terroristische daden voortbrengen. Dat is de enige oplossing.