C.A.S.S.A.

ACOD-LRB, de socialistische vakbond van het Antwerpse stadspersoneel, verhoogt de druk op het college. Het moet gedaan zijn met besparen op het personeel. En eigenlijk moet het gedaan zijn met besparen tout court. Er moet opnieuw worden aangeworven, want er is tekort aan personeel. En dat is een tijdbom! De ACOD-delegatie van de bibliotheken lanceerde alvast een eigen website www.bibliotheekstaking.be om de medialeugens te counteren.
De vermeende corruptie en de normvervaging bij de Antwerpse stadsdiensten vraagt om een analyse die dieper graaft dan een verhaal over goeden en slechten, witte ridders, ‘typisch Antwerpse toestanden’ of ‘gebrek aan leiderschap’. De huidige malaise is het trieste sluitstuk van een structurele crisis die nu reeds twintig jaar aansleept.
Vorige week speelden de arbeiders van de afdeling Techniek en Logistiek van de stad Antwerpen een partijtje voetbal op de Grote Markt, uit protest tegen de besparingen bij het stadspersoneel. Ze wisten toen zelf nog niet hoe ‘visionair’ hun actie wel was.
Zeshonderd personeelsleden van het Antwerps OCMW, waaronder veel verplegend personeel in ‘uniform’ voerden op vrijdag 22 november actie aan de bijeenkomst van de OCMW-raad.
Vandaag 26 oktober werd opnieuw actie gevoerd aan de openbare bibliotheek van Deurne. Aanleiding is de zoveelste besparingsronde waardoor personeel aan de deur wordt gezet en de dienstverlening niet meer kan worden gegarandeerd.