Campagnes

Uw hulp voor onze technologische vernieuwing.

Vonk organiseert een reeks maandelijkse debatavonden, telkens op een dinsdag, in het café ‘Multatuli’ Lange Vlierstraat 9, 2000 Antwerpen. Zie hier het programma.

Naar aanleiding van de publicatie van het 250ste nummer van ons tijdschrift, stond de hoofdredacteur even stil bij de nog jonge geschiedenis van Vonk.
Marxistische ideeën geven niet enkel een verklaring voor de huidige crisis maar tonen ook een uitweg. Maar onze stem blijft nog steeds veel te klein. Om dit te veranderen hebben we onder andere meer geld nodig.
Laat u niet meesleuren in het feest van de eindejaarsconsumptie. Doe eerder een gulle gift aan Vonk. We krijgen geen overheidssubsidies en die zouden we ook niet willen. De steun van geëngageerde mensen in de bredere sociale beweging is onze enige bron van inkomsten.