S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
Een onderzoeksreportage en 40 minuten, zoveel was er nodig om het gehypte extreem-rechtse studentengroepje Schild & Vrienden (S&V) in het nauw te drijven. Dit is het uitgelezen moment om er een schepje bovenop te doen en extreem-rechts van de campussen te verjagen. Verkondig je anti-racisme luid en duidelijk. Strijd luid en duidelijk voor een socialistische samenleving, die de voedingsbodem van deze verwerpelijke groeperingen naar de vuilbak van de geschiedenis kan verwijzen.
Lees verder
De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld
De temperaturen blijven stijgen en de kapitalisten kunnen enkel machteloos toekijken. In laatste instantie is hun systeem verantwoordelijk voor deze vernietigende chaos.
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • S&V: na de ontmaskering, tijd voor de grote bezemzwiep
  • De economische theorie van Marx en de toekomst van de marxistische economie
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Klimaatchaos, het kapitalisme treft schuld

Theorie

“I attest to his: the world is not white; it never was white, cannot be white. White is a metaphor for power, and that is simply a way of describing Chase Manhattan Bank.” James Baldwin.

De temperaturen blijven stijgen en de kapitalisten kunnen enkel machteloos toekijken. In laatste instantie is hun systeem verantwoordelijk voor deze vernietigende chaos.

De eerste keer dat de internationale arbeidersbeweging grondig over de kwestie van arbeidsmigratie discussiëerde, was in 1907. In Stuttgart kwam toen het congres van de Tweede (socialistische) Internationale samen. Terwijl de rechtervleugel argumenteerde voor toelatingsvoorwaarden, behaalde de linkerzijde een klinkende overwinning. Lenin en Karl Liebknecht voorop, waren ze tegen het steunen van elk criterium.

Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.

De golf van graaischandalen die over het land rolt voedt dagelijks de woede en de verontwaardiging van de bevolking. Een schril licht wordt hier geworpen op de band tussen politiek en de bedrijfswereld. De privésector en talrijke mandatarissen zijn immers sterk met elkaar vervlochten. In tegenstelling tot de officiële versie, dienen zij niet het volk, maar vooral zichzelf en de kapitalistische ondernemingen.De instellingen van de burgerlijke democratie worden hiermee sterk gediscrediteerd. Hun echte aard wordt zichtbaar. Tijd om even stil te staan bij wat de staat eigenlijk is. We schreven dit artikel in 1996. Het heeft niets aan actualiteitswaarde ingeboet.

Recent verscheen een belangrijk nieuw boek over ecologie en de klimaatcrisis: A Defence Of Growth, Progress, Industry And Stuff, geschreven door Leigh Phillips (Uitgeverij Zero Books, 265 blz.). Het boek is belangrijk omdat het de eerste omvattende marxistische kritiek is op het verwarde programma van de klimaatbeweging. Het boek is politiek scherp, brengt de nodige kritiek op het juiste moment, leest als een trein en is bij momenten bijzonder grappig.

“We moeten dit brein twintig jaar lang verhinderen om te functioneren”

Met deze woorden werd de Italiaanse revolutionair en marxist Antonio Gramsci de gevangenis ingegooid. Gramsci was de stichter van de Italiaanse Communistische partij en een prominente figuur van de Italiaanse revolutie in 1920 en 1921. Het fascistische regime van Benito Mussolini veroordeelde hem in 1926 tot twintig jaar opsluiting. In de gevangenis bleef hij echter wel intellectueel actief en probeerde hij het marxisme verder te ontwikkelen. De ideeën die hij toen neerpende zijn later vooral populair geworden in academische kringen en bij reformistische stromingen. Ze werden echter ontdaan van hun revolutionaire inhoud. Zijn theorieën werden ontkoppeld van zijn revolutionaire praktijk. Zo werd hij als het ware politiek gesteriliseerd. We gaan hier in op het leven, de strijd en de ideeën van deze Italiaanse marxist, die we zonder probleem naast mensen zoals Lenin, Trotski en Rosa Luxemburg kunnen plaatsen. 

De wereld is minder en minder stabiel. Diplomatieke en militaire conflicten nemen toe. De kapitalistsiche economie blijft in crisis. Niet te verwonderen dat ook de klassenstrijd uitbreiding neemt en dat jongeren en arbeiders zich beginnen de radicaliseren. Hier kan u kijken naar de inleiding over wereldperspecieven die Fred Weston gaf op het recentste congres van de Canadese afdeling van de International Marxist Tendency. 

Thomas Piketty wordt geprezen door mensen die een einde willen aan de extreme ongelijkheid in de wereld en gehaat door de verdedigers van de vrije markt.

Dat een econoom die extreme ongelijkheid aankaart zon hot issue is, laat zien dat de tijden veranderd zijn en het dogma dat de vrije markt voor iedereen het beste is, niet meer klakkeloos wordtgeaccepteerd. Voor velen is het nog onduidelijk welke veranderingen er precies nodig zijn.

Vonk brengt twee nieuwe brochures uit. Een brochure over 'Hoe stakingen winnen' en over 'Marxisme, Feminisme en de emancipatie van de vrouw'. Te bestellen bij onze militanten of stort 2,50 euro (incluis verzendingskosten) op rekeningnummer 001-1370273-30 op naam van Vonk met vermelding ‘brochure eurocrisis + adres’.(Europese overschrijving: IBAN = BE15 0011 3702 7330 en BIC = GEBABEBB).

Het loont de moeite om een of twee maal per jaar de overtocht te maken naar Londen voor de IMT Winter/Summer School. De Engelse kameraden hebben ondertussen een stevige traditie opgebouwd door het aanbieden van vormingsweekends met zowel aandacht voor politieke discussie alsook ‘revolutionaire’ ontspanning.

 “De vraag of aan het menselijk denken objectieve waarheid mag worden toegekend, is geen theoretische, maar een praktische vraag. De mens moet de waarheid, d.w.z. de werkelijkheid en de macht, het aardse karakter van zijn denken in de praktijk bewijzen. De strijd over de werkelijkheid of niet-werkelijkheid van het denken, dat volledig losstaat van de praktijk, is een zuiver scholastische kwestie.” (Marx, Tweede Stelling over Feuerbach)

Wat is reformisme? 

Nick Deschacht gaf een voorstelling over marxistische economie tijdens het Lentecongres van de Jongsocialisten. 

Hoe slagen we erin de strijd voor onmiddellijke eisen te verbinden met de strijd voor een andere maatschappij? Hoe kunnen we een brug bouwen tussen de dagelijkse strijd en de strijd voor socialisme?

Hier vind u de analyse van de wereldsituatie gemaakt door de Internationale Marxistische Tendens (IMT). Dit is een discussiedocument (in het Engels) dat nu overal in de nationale afdelingen van de IMT wordt besproken, van Karachi en Jakarta over Caracas en Montreal tot Madrid en in Brussel. Later dit jaar wordt dit document op het wereldcongres van de IMT gestemd eventueel ook geamendeerd.

Al meer dan 2.000 jaar worstelt de menselijke geest met deze vraag. 

Wat betekent werken in het kapitalisme en hoe veranderen het werk in het socialisme.

Coöperatieven doen de laatste maanden veel inkt vloeien in België. Sommigen zijn immers overtuigd dat coöperatief ondernemen een remedie vormt voor de huidige crisis.  Wij niet. Dit dossier wil een bijdrage zijn tot de discussie. Het bestaat uit drie delen. Een algemene inleiding, een stuk over Mondragon, de moderne bakermat in Europa van de coöperatieve beweging en een terugblik op de plaats van de coöperatieven in onze eigen arbeidersbeweging.

Een indringende analyse van de wereldsituatie.

Nog te veel krijgen we in het onderwijs enkel de geschiedenis van grote vorsten en andere machtigen mee. Dit boek bekijkt het (helemaal) anders.
Hoe kan de 99 procent winnen van de 1 procent?
In dit artikel bespreekt Lenin de betekenis van het reformisme binnen de arbeidersbeweging. 
Welke politiek voerde de jonge Sovjetstaat ten aanzien van het gezin en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen?
Een boeiende discussie over het internet, Facebook, Twitter, P2P en de strijd tegen het systeem.
Een belangrijke bijdrage tot de marxistische visie van de geschiedenis.
De verspreiding van dit unieke boek gaat verder.
127 jaar na de publicatie in het Duits verschijnt het tweede deel van Het Kapitaal in net Nederlands. Dank en felicitaties aan de vertalers en de ploeg van het Marxist Internet Archive. Je kan het gratis downloaden op www.marxists.org/nederlands/marx-engels/1885/kapitaal-2/index.htm
Een antwoord op een vraag die veel mensen ons stellen.
Het boek 'De rede in opstand' is nog tot het einde van het jaar te verkrijgen tegen de promoprijs van 16 euro.
In deze tekst benadrukt Trotski het feit dat de mens onder het kapitalisme onderworpen blijft aan de blinde krachten van de markteconomie.
Alan Woods lanceerde verleden week de Nederlandstalige uitgave van ‘De Rede in opstand’ in België (Brussel en Antwerpen) en in Nederland (Amsterdam).
Boekvoorstelling De rede in opstand in Brussel met Alan Woods op dinsdag 18 oktober.
Boekvoorstelling De rede in opstand in Antwerpen met Alan Woods op 19 oktober.
Begin oktober verschijnt dit boek van Alan Woods en Ted Grant voor de eerste keer in het Nederlands. We brengen het uit met een nieuw voorwoord. Het werd voor het eerst gepubliceerd in 1995 naar aanleiding van de 100ste verjaardag van het overlijden van Frederik Engels.
150 jaar geleden verscheen On The Origin of Species van Charles Darwin, een van de grootste mijlpalen in de geschiedenis van de wetenschap.Daarin ontwikkelde Darwin de evolutietheorie die stelt dat biologische soorten niet onveranderlijk zijn, maar verwant zijn aan elkaar en evolueren door een proces van variatie en natuurlijke selectie.
Aanhoudend worden we gebombardeerd met de mythe dat het kapitalisme de motor is van innovatie, technologie en wetenschappelijke vooruitgang. Maar in feite is precies het omgekeerde waar. Het kapitalisme is een rem op elk aspect van de menselijke ontwikkeling. Wetenschap en technologie zijn daar geen uitzondering op.
Al zeer lang pleiten marxisten voor de nationalisatie van de financiële instellingen als een stap naar de socialistische omvorming van de maatschappij. De recente nationalisaties zijn echter van een ander allooi. Ze hebben tot doel de kapitalistische rijkdom in bescherming te nemen.
Dit boek, geschreven na de Russische massastakingen in 1905, is rijk aan inzichten over vakbonden en stakingen. De spontane stakingsgolf sinds het begin van 2008 zal nu ook uitmonden in een 24-urenstaking. De algemene staking krijgt op die manier weer een centrale plaats in de discussies en de acties van de arbeidersklasse in België.
Het verhaal van Lucas Aerospace is ideaal om te verduidelijken wat wij bedoelen met concepten zoals economische democratie en nationalisatie onder arbeiderscontrole. Tegelijk toont het de patronale en politieke weerstand tegen zulke arbeidersinitiatieven.
Dit is een transcriptie van het tweede deel van Alan Woods' toespraak op een bijeenkomst van de IMT-leiding in januari. Hij gaat hier in op het effect van de economie op de klassenstrijd in diverse landen.
Je kan hier een toespraak beluisteren van Alan Woods, die zijn politieke en economische vooruitzichten voor 2008 uitlegt tijdens een bijeenkomst van de leiding van de International Marxist Tendency op 13 januari.
De regeringsvorming sleept al een half jaar aan onder druk van wat we in België "communautaire problemen" noemen. Het marxisme heeft een lange traditie in het bestuderen en aanpakken van deze problemen. We willen deze schat aan ideologische rijkdom weer onder de aandacht te brengen.
De manier waarop de computerindustrie vandaag functioneert, is een perfecte illustratie van alle fouten en de groteske inefficiëntie van het kapitalisme, waar het voornaamste doel niet het dienen van de belangen van de samenleving is. Het ontwikkelen, verbeteren of innoveren van software komt op de tweede plaats in vergelijking met het primaire doel om winst maken.
Wat is het opzet van nationalisaties? Is een nationalisatie vandaag nog mogelijk in een sterk geïnternationaliseerde economie? Willen wij het privé-bezit afschaffen? Al deze en andere vragen zijn in de schijnwerpers gebracht dankzij de gooi van Erik De Bruyn naar het voorzitterschap van de SP.a.
Bij het begin van het academiejaar brachten de Marxistische Studenten een brochure uit die de kernideeën van het marxisme meer inzichtelijk maakt. Deze brochure is een inleiding op de methode en de geschiedenis van het marxisme.
Hier werpen we een blik op Europa, waar de klassenstrijd heropleeft, de tegenstellingen in de internationale politiek en de impasse van de ‘Derde Wereld’, met nadruk op de situatie in het bezet Irak, Iran en Palestina en Israël.
Zonder correcte vooruitzichten is het onmogelijk om vruchtbaar revolutionair werk te verrichten. Dit document argumenteert dat de meest turbulente periode van de geschiedenis is begonnen. De ene schok na de andere doet het systeem op zijn grondvesten daveren.
Onlangs overleed de grote marxistische denker én activist Ted Grant. Wie zijn teksten wil lezen, kan nu ook terecht in een beknopt Nederlandstalig archief, naast het uitgebreid Engels en Spaans archief. Je kan hier onder andere zijn analyse van de opgang en de val van de Communistische Internationale lezen.
Donderdag 20 juli overleed Ted Grant, een van de voornaamste Trotskistische leiders na de tweede wereldoorlog. We publiceren hier een tekst geschreven door Alan Woods, hoofdredacteur van marxist.com, over zijn vriend en kameraad, geschreven de dag van Teds overlijden zelf.
Niet zonder enige trots publiceren we op onze website de Anti-Dühring van Friedrich Engels, een van de belangrijkste werken van het socialisme. Waarschijnlijk is deze klassieker een van de beste boeken die ons kan inleiden tot de algemene ideeën van het marxisme over filosofie, wetenschap, moraal, politiek, recht, geweld, economie, de staat, de familie, het onderwijs en de geschiedenis.