De kaste van oplichters en profiteurs.
Het zijn allemaal zakkenvullers meneer… Wie deze “volkswijsheid” over politici nu nog wil bekampen beleeft moeilijke dagen. De ene na de andere onthulling is bovengekomen over de lucratieve bijverdiensten van politici in allerlei intercommunales en privé bedrijven. Natuurlijk kan geen mens begrijpen dat politici met dergelijke “bijverdiensten” evenveel verdienen als een gewoon mens in drie jaar werken.
Lees verder
Steun Vonk en de International Marxist Tendency – Doe een gift!
Zonder overheidstoelagen, zonder geld van wapenhandelaars en zonder commerciële reclame hangen we volledig van jullie af voor onze groei. Dat is ook het geval van onze internationale organisatie.
Lees verder
Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
Racisme, homofobie, islamofobie, vrouwendiscriminatie, zijn allen vormen van onderdrukking die ondanks alle ‘vooruitgang’ blijven bestaan in onze maatschappij. Wat er ook was gewonnen aan rechten op deze vlakken, en het was dan nog ruimschoots onvoldoende, komt vandaag op de helling te staan. De laatste jaren is er op deze terreinen een tegenreactie op gang gekomen.
Lees verder
Ter linkerzijde van de sociaal-democratie: links-reformisme of revolutie?
De turbulente tijden waarin we leven, brengen op treffende wijze het historische failliet van het reformisme aan het licht. Onder de term reformisme begrijpen we de stroming in de arbeidersbeweging die door geleidelijke hervormingen, binnen de grenzen van het kapitalisme, de sociale toestand van de arbeidersklasse wil verbeteren. Deze ideologie kan geen progressieve rol meer vervullen in onze maatschappij.
Lees verder
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • De kaste van oplichters en profiteurs.
  • Steun Vonk en de International Marxist Tendency – Doe een gift!
  • Hoe strijden tegen alle vormen van onderdrukking?
  • Ter linkerzijde van de sociaal-democratie: links-reformisme of revolutie?

Document page 001Marx is terug van weggeweest. Nadat men zijn ideeën jarenlang als ouderwets en voorbijgestreefd bestempelde, blijken ze vandaag relevanter dan ooit. Overal ter wereld zijn mensen op zoek naar een alternatief voor het kapitalisme. Ze zoeken een verklaring voor de sociale en ecologische ravage die het systeem aanricht. Het meest wetenschappelijk onderbouwde alternatief voor het kapitalisme is te vinden in het werk van Karl Marx. Zijn ideeën hebben onder het kapitalisme reeds hun nut bewezen op het toneel van de internationale arbeidersstrijd, ze liggen in vele landen aan de basis van de arbeidersbeweging en haar verwezenlijkingen. Het werk van Marx, dat veel meer omvat dan economie en politiek, is in eerste plaats een analysemethode, een manier om naar de wereld te kijken, hem te verklaren en te veranderen. Vele factoren zorgen er echter voor dat de ideeën van Marx meestal op een verwrongen, foutieve manier worden voorgesteld. Via dit boekje willen we arbeiders, jongeren en iedereen die op zoek is naar een ander maatschappijmodel kennis laten maken met de werkelijke ideeën van Karl Marx. We hopen hiermee aan te zetten tot verdere studie van het werk van Marx en Engels en de toepassing van hun ideeën in de concrete strijd voor een nieuwe maatschappij.

Alan Woods werd in 1944 geboren in Swansea (Wales). Hij studeerde Russische taalkunde aan de Universiteit van Sussex en daarna in Moskou en Sofia. Op 16-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij de Labour Party Young Socialists en in de jaren 1970 trok hij naar Spanje, waar hij deelnam aan de ondergrondse strijd tegen de dictatuur van Franco. Hij schreef talrijke boeken, waaronder Bolshevism: the Road to Revolution (1999), Marxism and the U.S.A. (2005), The Venezuelan Revolution, a Marxist Perspective (2005) en Reformism or Revolution — Marxism and Socialism of the 21st Century (2008). Hij is tevens medeoprichter van de internationale solidariteitscampagne Hands Off Venezuela. Alan Woods woont in Londen en is hoofdredacteur van de toonaangevende website In Defence of Marxism (www.marxist.com).

Bestel nu het boek. Stort 10 euro (verzendignskosten incluis) op IBAN = BE15 0011 3702 7330 / BIC=  GEBABEBB met vermelding 'Boek Karl Marx' en het leveringsadres.