Marxisten hebben geen blauwdruk van de toekomstige socialistische maatschappij. Toch kunnen we vanuit de ontwikkeling van het kapitalisme al enkele zaken vertellen over hoe het socialisme er zal uitzien. In deze korte tekst geeft de grote Duitse revolutionair Rosa Luxemburg een aanzet daartoe.

Dit artikel werd geschreven in december 1918, middenin de Duitse Revolutie die de Eerste Wereldoorlog beëindigde. Ondanks de hoge verwachtingen leverden de sociaal-democratische leiders begin 1919 de macht van de arbeiders terug over aan de burgerlijke regering, waardoor de kans gemist werd. Vanwege die mislukking zou de weg stilaan vrijgemaakt worden voor het fascisme in Duitsland. Bovendien bleef de socialistische revolutie in Rusland door die mislukking geïsoleerd, wat later zou leiden tot demoralisatie en versterking van de bureaucratie.

Nochtans werd het stalinisme, met al zijn monsterlijkheden, algemeen omschreven als ‘het socialisme’, ook vandaag nog. Deze tekst van Luxemburg is een goed tegengif voor die propaganda van de bourgeoisie én van de stalinisten. Zij geeft hier een glimp van wat socialisme echt betekent.

Lees de tekst hier: De socialisatie van de maatschappij