fred weston toronto 2012De wereld is minder en minder stabiel. Diplomatieke en militaire conflicten nemen toe. De kapitalistsiche economie blijft in crisis. Niet te verwonderen dat ook de klassenstrijd uitbreiding neemt en dat jongeren en arbeiders zich beginnen de radicaliseren. Hier kan u kijken naar de inleiding over wereldperspecieven die Fred Weston gaf op het recentste congres van de Canadese afdeling van de International Marxist Tendency.

Deel 1

https://www.youtube.com/watch?v=TrhQouM8erY

Deel 2

https://www.youtube.com/watch?v=Y3DytFOeQi4

Deel 3
 
 
Deel 4
 
 
Deel 5
 
 
Deel 6