Vonk heeft steeds het standpunt verdedigd dat de antiglobalisatiebeweging niet beperkt kan blijven tot het achterna reizen van de circussen van het internationaal kapitalisme. De strijd moet gestalte krijgen in de sociale strijd van elke dag. De verbinding met de vakbondsstrijd moet worden gelegd, en de geest van het internationalisme moet opnieuw worden gewekt. Daarom voeren wij in solidariteit met de Franse wernemers van Mc Donalds actie op 2 februari in Antwerpen.

Sinds 24 oktober 2002 is de Mc Donalds vestiging van Strasbourg St. Denis (Parijs) in staking tegen de afdanking van vijf collega’s en voor syndicale rechten en betere werkomstandigheden. De staking sloeg snel over naar andere vestigingen, en op 2 februari vond er in Parijs een betoging plaats om de stakers te steunen. Mc Donalds is het afgelopen decennium uitgegroeid tot een icoon van het agressieve, arrogante kapitalisme en alles wat het in zijn kielzog meebrengt: uitbuiting van werknemers en virulent anti-syndicalisme, maar ook misprijzen voor het milieu, ongezonde voedings- en leefgewoonten en het opdringen van de slechtste aspecten van de westerse cultuur aan de rest van de wereld. In die zin slaat de syndicale strijd bij Mc Donalds dan ook een brug tussen de ‘oude’ arbeidersbeweging en de ‘nieuwe’ antiglobalisatiebeweging. Vonk maakt deel uit van zowel de traditionele arbeidersbeweging als van de antiglobalisatiebeweging en vindt dat er geen contradictie is tussen beide, wel integendeel. Het is in deze geest van samenwerking en internationale solidariteit die de antiglobalisatiebeweging kenmerkt dat wij op zaterdag 2 februari om 12u een vreedzame en ludieke actie voerden aan het Century Center op de De Keyzerlei.