De eerste dag van het SP.a-visiecongres heeft alvast geen duidelijke socialistische visie gebracht. Panels werden bevolkt met mensen zoals Christian van Thillo. Uiteraard was er geen plaats voor sprekers van SP.a Rood. Nochtans toonde de reactie op de debatten dat er nogal wat vraag is naar klare socialistische ideeën. SP.a Rood organiseerde daarom zelf een meeting en haalde daarmee het nieuws van Radio 1.

Erik De Bruyn was gisterenavond te gast in een reportage van Terzake over de nieuwe crisis in de SP.a. Caroline Gennez, voorzitster van de partij, antwoordde live in de studio op de vragen van de journalisten. Dit is wat Erik vindt van haar antwoorden.

De uitlatingen van Herwig Jorissen, voorzitter van ABVV-Metaal Vlaanderen, blijven voor wrevel zorgen. We publiceren hier een opiniestuk van de syndicale delegaties van TOTAL en EVONIK.

De hele voormiddag van de actiedag in Brussel op maandag 6 oktober was doorspekt met betogingen van de BBTK en de AC voor de zetel van Agoria, het VBO, de MR en de Nationale Bank. Bij deze laatste werden we vervoegd door een duizendtal syndicalisten van rood en blauw uit de openbare diensten.

Naar aanleiding van de Nationale Actiedag van de vakbonden organiseerden de vakbondsafdelingen van de textielsector een betoging in Gent. Hun boodschap was duidelijk: een verhoging van de koopkracht en meer aandacht van de regering voor de problemen van de werknemers.

De SP.a-reactie op de financiële crisis is een absolute ramp. Ze is verdeeld, incoherent, en mist elke ideologische onderbouw. Het is pathetisch om te zien hoe socialisten over elkaar heen struikelen om te bewijzen dat zij de beste beheerders zouden zijn van het bestaande financiële systeem.

De actiedag van de vakbonden komt zeker niet te vroeg zoals de media ons willen doen geloven. De sociale noodtoestand moet afgekondigd worden. De regering is echter volledig opgeslorpt door de communautaire agenda.

Op maandag 29 september werden de Belgen wakker in een land waarin nationalisatie geen vies woord meer is. Toch bleef de SP.a erg stil over dit thema dat links toch op het lijf geschreven zou moeten zijn. We publiceren hier een open brief van SP.a Rood gericht aan de voorzitster.

Wat velen enkele weken geleden nog onmogelijk hadden geacht, is werkelijkheid geworden. Fortis, de grootste private werkgever in België, het bedrijf dat door de kleine belegger als een ‘veilig aandeel' werd aangezien, de bank van 1,5 miljoen gezinnen (de helft van de Belgen), werd het nieuwste slachtoffer van de financiële crisis.

De managers van Fortis verdienen ongetwijfeld de prijs voor de meest succesvolle bedrijfsleiders van het jaar. Eerst bouw je vanuit een bank die met overheidsgeld en met het geld van kleine spaarders werd opgebouwd een privaat zakenimperium op. Daarmee maak je in tien jaar tijd 27 miljard euro winst. Als het tij dan keert klop je opnieuw aan bij Vadertje Staat.

Herwig Jorissen, de voorzitter van de rode metaalvakbond in Vlaanderen, heeft het weer eens gepresteerd om het ABVV en zijn eigen basis in de tocht te zetten. Wij ontleden hier zijn argumenten.

Het is verontrustend. Minder en minder mensen kunnen zich de prijs van hun geneesmiddelen veroorloven. Soms moeten mensen krediet vragen aan hun apotheek. Een groeiende groep jonge ouders kan bijvoorbeeld geen melkpoeder voor hun baby betalen.

De grote socialistische vakbondsleider Georges Debunne is afgelopen zondag overleden. Tijdens de jaren '60 en '70 maakte hij veel indruk, niet alleen op syndicalisten maar ook op jongeren, waaronder Erik De Bruyn.

De staking was nog maar net aangekondigd of de ene burgerlijke commentator rolde over de andere om haar te veroordelen. Intussen was het optreden van Luc Cortebeeck in Terzake alles behalve enthousiasmerend. Reden te meer voor de basis op de werkvloer om het heft stevig in eigen handen te nemen.

Onder impuls van Red De Solidariteit en de Vooruitgroep luiden syndicale verantwoordelijken, academici, mensen uit de culturele wereld en het verenigingsleven de alarmbel. Zij verwittigen dat confederalisme een laatste halte is voor splitsing. En een splitsing zal negatieve gevolgen hebben voor de overgrote meerderheid van de inwoners in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Dit boek, geschreven na de Russische massastakingen in 1905, is rijk aan inzichten over vakbonden en stakingen. De spontane stakingsgolf sinds het begin van 2008 zal nu ook uitmonden in een 24-urenstaking. De algemene staking krijgt op die manier weer een centrale plaats in de discussies en de acties van de arbeidersklasse in België.

Hoewel de BAM een communicatiebudget van miljoenen euro's kreeg om haar Lange Wapperbrug aan de Antwerpenaren te verkopen, zijn het de tegenstanders die sinds enkele maanden met de aandacht in de media gaan lopen. Wij interviewden SP.a-Rood-boegbeeld Erik De Bruyn, die een prominente rol speelt in deze beweging.

Terwijl de staatshervorming de politieke agenda domineert, baart het verlies aan koopkracht de werkende mensen het meeste zorgen. Het federaal bureau van het ABVV heeft daarom beslist voor een 24-urenstaking te gaan eind september of begin oktober.

In het PC 218 zijn enkele afgevaardigden met een belangrijke petitiecampagne begonnen om de 360.000 bedienden binnen dat PC te helpen hun koopkracht te herstellen. Je kan hier een link vinden naar die petitie.

Neen, er verschijnt geen nieuwe Blake & Mortimer. De zaak Vindevoghel betreft een proces dat op 18 mei zijn beslag kende door een uitspraak van het Hof van Cassatie. Voor de eerste maal beet een werkgever in het zand na een vordering wegens discriminatie op grond van syndicale activiteiten. Professor arbeidsrecht Patrick Humblet geeft zijn opinie.

We horen niks anders meer dan "er moet een grondige staatshervorming komen, een aantal grotere bevoegdheden overhevelen naar de deelstaten, de problemen oplossen van de mensen." De syndicale delegaties van Total en Evonik onderzochten dit even.

Frank Vandenbroucke wil de federale staat herfinancieren door bevoegdheden over te hevelen naar de gewesten zonder daarom ook geld over te hevelen. Je hoeft niet in Oxford gestudeerd te hebben om te begrijpen dat je daarmee enkel een put vult door er elders een te graven.

De grote verrassing is niet dat Leterme zijn ontslag heeft ingediend, maar wel dat de media er verrast op reageren. In de afgelopen maanden achtte immers geen enkele krant een akkoord over de staatshervorming tegen 15 juli mogelijk. Vanwaar dan de verrassing?

Opiniepeilingen geven aan dat het communautaire debat zéér laag scoort bij de kiezer. SP.a Rood vindt dat ook op dit vlak in de eerste plaats de traditioneel socialistische principes in ere moeten worden hersteld, zodat de SP.a op de juiste manier kan tussenkomen in deze crisis.

Karel Van Bever, een arts in Zelzate, ging gedurende negen maanden undercover werken als ongeschoolde arbeider. Hij schreef een boek over zijn wedervaren en vertelt over het leven van de 'nieuwe' arbeider, hoe flexibiliteit stress veroorzaakt en uiteindelijk ernstige schade toebrengt aan de gezondheid.

Het volk mort. Tot voor kort ging het om een stille misnoegdheid. De passiviteit maakte echter beetje bij beetje plaats voor een nieuwe actiedrift. Wat een contrast met de inertie bij de politieke top! Hoe groter de inertie hoe gedrevener de mensen blijkbaar...

De staatshervorming wordt door de Vlaamse partijen vrijwel unaniem beschouwd als een nooit ophoudende overdracht van bevoegdheden van het federale niveau naar de gewesten. Dat is compleet onefficiënt en helemaal geen ‘goed bestuur'. 

De vakantieperiode breekt weer aan. Na een intense periode van syndicale en polieke actie is het weer tijd voor een beetje ontspanning... en lekker eten en drinken

De Oosterweelverbinding is een typische kapitalistische oplossing voor een kapitalistisch probleem. In dit dossier gaat op allerlei vlakken de belangenvermenging tussen staat, politiek en patronaat heel ver. De gewone mens is uiteraard zoals steeds de pineut.

Bijna 100.000 betogers en talrijke spontane werkonderbrekingen in nauwelijks vier dagen tijd! Dit is zelden gezien in België. Een gedeelte van de SP.a- en PS-top was zeer discreet aanwezig op sommige betogingen. Het is echter hoog tijd om van het balkon neer te dalen en volledig ten dienste te staan van de sociale strijd.

Onder een stralende zon werd eergisteren in Antwerpen en in Luik het startschot gegeven voor een Actieweek rond de dalende koopkracht. Als er één ding meteen opviel, dan was het wel de strijdbaarheid en de talrijke opkomst, waaruit alweer blijkt dat de mensen niet wakker liggen van het communautaire gekrakeel maar wel dagelijks voelen dat de koopkracht omlaag gaat.

De prijzen van voedsel, brandstof en energie blijven waanzinnig stijgen. Het resultaat is een golf van spontane stakingen. Ook Erik De Bruyn van Sp.a Rood stelt dat deze acties broodnodig zijn. We peilden naar zijn mening en inzichten over de koopkracht.

Van 9 juni tot 12 juni houden de vakbonden in het hele land betogingen voor meer koopkracht. Dit is de tekst van het pamflet dat Vonk gaat verdelen in verschillende bedrijven en op de betogingen.

De ABVV-ploeg van Crown Cork ligt aan de basis van verschillende strijdbewegingen in de Antwerpse regio in de laatste drie jaar - in 2005 tegen het Generatiepact en onlangs nog voor de verhoging van de koopkracht. Geen wonder dus dat de sociale verkiezingen in het bedrijf de rode ploeg heeft versterkt.

Totale stakingen zoals die van het spoor gisteren op 20 mei zijn zeldzaam. Geen trein die ook maar reed op het hele treinnet gedurende vierentwintig uur. Geen enkele vakbond, hoe goed georganiseerd ook, kan zo een totale staking waarmaken zonder te beschikken over een zeer groot draagvlak.

De NMBS-directie heeft haar topman Marc Descheemaecker een loonsverhoging toegekend van 30.000 euro, terwijl diezelfde directie haar personeel slechts een jaarlijkse verhoging wil gunnen van 320 euro bruto of 10 à 12 euro per maand. Honderd keer minder!

Hier vindt u de talrijke meigroeten die we voor de 1-mei-editie van ons tijdschrift hebben ontvangen. Zoals u kunt zien komen een groot aantal meigroeten van centrales en gewesten van het ABVV, linkse socialisten en verenigingen waar we regelmatig mee samenwerken.

Stort 15 euro op ons rekeningnummer (001-1370273-30) voor een abonnement van 6 nummers met vermelding 'abo Vonk'. Dankzij een abonnement blijf je op de hoogte van onze analyses, voorstellen en acties in België en in de rest van de wereld.

Elk jaar publiceren wij tegen betaling in ons blad Vonk groeten voor 1 mei. Dat zijn boodschappen vanuit de arbeidersbeweging en de linkerzijde gericht aan onze lezers. De ABVV-delegatie van het metaalbedrijf Crown in Deurne heeft dit jaar een hele brief opgesteld, die we u niet willen onthouden.

De Witte Woede staat op 30 april terug op straat. Volgens Dennis De Meyer, BBTK-afgevaardigde in het rusthuis Zonnewende/Zonnetij van Aartselaar, is er een nijpend tekort aan handen en wordt de werkdruk loodzwaar. De zorgsector schreeuwt om bijkomende middelen.

‘Working poor'. Tot voor kort was het een fenomeen dat zich tot de Verenigde Staten leek te beperken. Het ‘Europees model' van sociale zekerheid en overleg met de vakbonden moest ons hiertegen beschermen. Het is nu zover.

Subcategorieën