Walter Pauli, redacteur bij De Morgen, poneerde in een opiniebijdrage dat links beter een onderlinge oorlog zou uitvechten. Daarbij was hij vooral scherp voor Erik De Bruyn. Die dient hem hier van antwoord.

Walter Pauli, redacteur bij De Morgen, poneerde in een opiniebijdrage dat links beter een onderlinge oorlog zou uitvechten en pakte daarbij vooral Erik De Bruyn hard aan. Antoon Stessels stuurde een lezersbrief.

Op zaterdag 20 februari organiseerde Vonk een heus spaghettifestijn. In ons zaaltje in Antwerpen ontvingen we meer dan 25 sympathisanten, die samen met de militanten van Vonk kwamen genieten van een heerlijke spaghetti met bijhorend dessert.

Erik De Bruyn stelde zich in het najaar van 2007 kandidaat voor het voorzitterschap van de SP.a en behaalde 34 procent van de stemmen. In Rooddruk voor een nieuw socialisme legt hij uit wat een socialistische partij zou kunnen en moeten zijn.

De porseleinfabriek Royal Boch in La Louvière legde deze morgen de boeken neer. Gisteren beslisten de 47 arbeiders het bedrijf te bezetten. "Occupation jusqu'au finish" vertelden de socialistische en christelijke vakbondsverantwoordelijken aan de media.

Op woensdag 18 februari hield SP.a Rood een persconferentie in Café De Monk te Brussel. Erik De Bruyn en 6 andere socialisten die streven naar een plaats op de SP.a-verkiezingslijsten, stelden hun ideeën voor.

De ‘opstand van het volkskapitalisme' op de Heizel levert een mogelijkheid op om de financiële sector eindelijk te heroriënteren naar de belangen van de gemeenschap. Een persbericht van SP.a Rood.

Het personeel bij Opel Antwerpen wordt murw geslagen met onheilsberichten. Nu al wordt er tijdelijke werkloosheid in hun maag gesplitst. Dit vreet sterk aan het maandelijkse inkomen. We hoeven niet veel verbeelding te hebben om te weten wat de directie verstaat onder het 'drukken van de kosten'.

De christelijke bediendenvakbond organiseerde onlangs een studiedag over de alternatieven op de crisis. Stephen Bouquin bracht er een scherpe analyse en krijtlijnen voor een politiek en syndicaal tegenoffensief.

De solidariteitsmars tegen de sluiting van de vestiging van Bekaert in Hemiksem mobiliseerde veel meer volk dan de vakbonden verwachtten. Dit toont het potentieel voor de eenmaking van de strijd van de bedrijven tegen afdankingen en sluitingen. Een verslag met foto's.

Het Vlaams Belang heeft begin 2008 de procedure van de sociale verkiezingen aangevochten. Donderdag 15 januari jl. heeft het Grondwettelijk Hof een uitspraak gedaan. Professor arbeidsrecht Patrick Humblet licht toe.

Op zaterdag 24 januari organiseren de vakbonden een mars in Hemiksem. Als deze mars gesteund wordt door de brede arbeidersbeweging, zal dat een nieuw elan geven aan de strijd voor het behoud van jobs.

Zaterdag 10 januari organiseerde SP.a Rood in de Multatuli in Antwerpen een drukbijgewoonde nieuwjaarsmeeting. Je kan hier de toespraak van Erik De Bruyn lezen en enkele foto's bekijken.

De aansluiting van Bert Anciaux bij de socialistische partij heeft de partij opnieuw in een diepe crisis geduwd. De partijleiding presteerde het om zo maar eventjes de naam van de partij te wijziging zonder ook maar de minste raadpleging van de leden en militanten.

"De SP.A zou beter een goede socialistische partij zijn", zegt Erik De Bruyn, "dan een partij voor socialisten, progressieven en wat anderen. De financiële en economische crisis smeken om een degelijk socialistisch antwoord. Daar moet de partij zich op concentreren en niet op een inhoudsloze naamsverandering." Een opiniebijdrage in De Standaard.

Terwijl Caroline Gennez overal beweert dat een open, warme en eerlijke partij de toekomst is, laat ze de socialistische militanten van sp.a in de kou staan. Misprijzen alom!

Op 4 november 2008 sprak de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen een vonnis uit waarbij LBC en ACV werden verplicht een uitgesloten militante, lid van het Vlaams Belang, te reïntegreren. Een opiniebijdrage van professor arbeidsrecht Patrick Humblet.

Onlangs publiceerden wij de tekst Wij willen hun crisis niet betalen! Een programma tegen de afdankingenWij willen hun crisis niet betalen! Een programma tegen de afdankingen waarin we een aantal voorstellen doen voor een offensief plan van de arbeidersbeweging om de crisis te bestrijden. We stellen nu een pamflet in PDF-vorm van deze tekst ter beschikking (download hierdownload hier) dat u zelf kan rondsturen, afdrukken en uitdelen.

De val van de drie grootbanken Fortis, Dexia en KBC was niet alleen een financieel maar ook een politiek kantelmoment. De gevolgen ervan rollen doorheen de politiek zoals de rimpels aan het wateroppervlak na de plons van een zware steen.

Twaalf maal heeft de nieuwe premier Van Rompuy het woord ‘vertrouwen' gebruikt in zijn korte regeerverklaring. Veel vertrouwen heeft het kapitalistische systeem - waarvan hij een duidelijke vertegenwoordiger is - niet ingeboezemd het voorbije jaar.

Op vrijdag 2 januari kwamen vanuit heel België vakbondsafgevaardigden afgezakt naar Bekaert Aalter. Enkele vakbondslieden hielden al twee weken een oogje in het zeil bij de fabriek om de verhuis van machines te voorkomen. Ook militanten van SP.a Rood waren aanwezig.

Animo Hemiksem, SP.a Rood en Vonk hebben de handen in elkaar geslagen. Samen willen we de strijd van de vakbonden tegen de sluiting van de Bekaert-fabriek in Hemiksem ondersteunen.

Economische werkloosheid lijkt de voorbode te zijn van massale afdankingen. Onze enige houvast in deze crisis is onze job, ons loon en onze sociale zekerheid. Het herstel van de winsten kan enkel maar op onze rug. Vonk stelt een offensief plan van de arbeidersbeweging voor tegen de crisis.

Bert De Graeve, baas van Bekaert, was op Terzake zeer duidelijk in zijn advies naar de bedrijven: "We moeten beslissingen nemen." Dat is een eufemisme om te zeggen dat het patronaat de arbeiders en bedienden hard moet aanpakken, desnoods door hele vestigingen te sluiten. Hij geeft alvast het voorbeeld.

Sinds de directie liet weten dat ze de ‘intentie' heeft om de vestiging te sluiten, staat er dagelijks een piket aan de poort van Bekaert Hemiksem. We gingen donderdag onze solidariteit tonen. Plaatselijk hoofdafgevaardigde voor veiligheid van het ABVV, Jose Perez Rodriguez, stond ons te woord.

De bekende staaldraadproducent Bekaert sluit zijn vestiging in het Antwerpse Hemiksem. Nochtans werden de doelstellingen voor dit jaar met glans behaald. Tot 6 januari zullen de arbeiders elke dag piket houden. Tussen 9 en 19 uur is iedereen die z'n sympathie wil betuigen welkom.

Het faillissement van GM is niet meer uit te sluiten. Volgens SP.a Rood moet België preventief handelen met betrekking tot Opel Antwerpen. De linkse stroming vraagt de SP.a om met de vakbonden van Opel Antwerpen rond de tafel te gaan zitten.

Bekaert sluit binnenkort haar vestiging in Hemiksem. Dit 'kerstcadeautje' kregen de arbeiders en bedienden op een moment dat het bedrijf nog 10 miljoen euro winst maakt. SP.a Rood-gemeenteraadslid Rodney Talboom begaf zich naar de fabriekspoort.

Onder dit motto verwelkomt de website van Carrefour je. Het wordt door de megakruidenier nu ook al gebruikt in zijn personeelspolitiek. Duikt er een staking op, dan wordt de advocaat van stal gehaald. Professor arbeidsrecht Patrick Humblet geeft zijn opinie.

Vonk en de internationale beweging waarbij wij zijn aangesloten, de International Marxist Tendency, zijn geen buitenstaanders in de politieke strijd. Wij nemen aan die krachtmeting deel. Hiervoor hebben we echter geld nodig.

Afgelopen dinsdag betoogden een honderdtal studenten van de VUB en militanten van de ACOD-VUB tegen de plannen van onderwijsminister Frank Vandenbroucke. De betogers riepen slogans als "frankske is een blauwe, een neoliberaal. Zijn onderwijsbeleid, dat is asociaal!" En ze hebben overschot van gelijk.

De vergelijkingen die over de vrijheid tot actie voeren worden gemaakt aangaande minimum dienstverlening zijn verkeerd, net zoals het verhaal over stakingen en de bijhorende piketten. We publiceren hier het standpunt van de syndicale delegaties van TOTAL Raffinaderij en AGFA Gevaert.

Dit is een oude, maar zeer actuele tekst van Harry DeBoer, de 'uitvinder' van de vliegende piketten. Hij schreef dit op basis van zijn deelname aan de beroemde staking van de Amerikaanse Teamsters in 1934. Het pamflet geeft kristalhelder de lessen weer die Harry en zijn kameraden leerden na jarenlange ervaring van strijd.

Op zaterdag 8 november werd er in vijf Carrefours gestaakt. Drie van de vijf winkels werden door de vakbondsacties gesloten, waaronder die in Mechelen Noord. SP.a Rood was aanwezig en interviewde enkele syndicalisten.

Hard en snel. Zo botsen de golfslagen van de financiële crisis tegen de reële economie. In oktober gingen in ons land per dag 200 jobs verloren. Het patronaat profiteert van de crisis om in het offensief te gaan. Cruciaal op dit economisch kantelmoment is de houding van de vakbonden.

De eerste dag van het SP.a-visiecongres heeft alvast geen duidelijke socialistische visie gebracht. Panels werden bevolkt met mensen zoals Christian van Thillo. Uiteraard was er geen plaats voor sprekers van SP.a Rood. Nochtans toonde de reactie op de debatten dat er nogal wat vraag is naar klare socialistische ideeën. SP.a Rood organiseerde daarom zelf een meeting en haalde daarmee het nieuws van Radio 1.

Erik De Bruyn was gisterenavond te gast in een reportage van Terzake over de nieuwe crisis in de SP.a. Caroline Gennez, voorzitster van de partij, antwoordde live in de studio op de vragen van de journalisten. Dit is wat Erik vindt van haar antwoorden.

De uitlatingen van Herwig Jorissen, voorzitter van ABVV-Metaal Vlaanderen, blijven voor wrevel zorgen. We publiceren hier een opiniestuk van de syndicale delegaties van TOTAL en EVONIK.

De hele voormiddag van de actiedag in Brussel op maandag 6 oktober was doorspekt met betogingen van de BBTK en de AC voor de zetel van Agoria, het VBO, de MR en de Nationale Bank. Bij deze laatste werden we vervoegd door een duizendtal syndicalisten van rood en blauw uit de openbare diensten.

Subcategorieën