Bert De Graeve, baas van Bekaert, was op Terzake zeer duidelijk in zijn advies naar de bedrijven: "We moeten beslissingen nemen." Dat is een eufemisme om te zeggen dat het patronaat de arbeiders en bedienden hard moet aanpakken, desnoods door hele vestigingen te sluiten. Hij geeft alvast het voorbeeld.

Sinds de directie liet weten dat ze de ‘intentie' heeft om de vestiging te sluiten, staat er dagelijks een piket aan de poort van Bekaert Hemiksem. We gingen donderdag onze solidariteit tonen. Plaatselijk hoofdafgevaardigde voor veiligheid van het ABVV, Jose Perez Rodriguez, stond ons te woord.

De bekende staaldraadproducent Bekaert sluit zijn vestiging in het Antwerpse Hemiksem. Nochtans werden de doelstellingen voor dit jaar met glans behaald. Tot 6 januari zullen de arbeiders elke dag piket houden. Tussen 9 en 19 uur is iedereen die z'n sympathie wil betuigen welkom.

Het faillissement van GM is niet meer uit te sluiten. Volgens SP.a Rood moet België preventief handelen met betrekking tot Opel Antwerpen. De linkse stroming vraagt de SP.a om met de vakbonden van Opel Antwerpen rond de tafel te gaan zitten.

Bekaert sluit binnenkort haar vestiging in Hemiksem. Dit 'kerstcadeautje' kregen de arbeiders en bedienden op een moment dat het bedrijf nog 10 miljoen euro winst maakt. SP.a Rood-gemeenteraadslid Rodney Talboom begaf zich naar de fabriekspoort.

Onder dit motto verwelkomt de website van Carrefour je. Het wordt door de megakruidenier nu ook al gebruikt in zijn personeelspolitiek. Duikt er een staking op, dan wordt de advocaat van stal gehaald. Professor arbeidsrecht Patrick Humblet geeft zijn opinie.

Vonk en de internationale beweging waarbij wij zijn aangesloten, de International Marxist Tendency, zijn geen buitenstaanders in de politieke strijd. Wij nemen aan die krachtmeting deel. Hiervoor hebben we echter geld nodig.

Afgelopen dinsdag betoogden een honderdtal studenten van de VUB en militanten van de ACOD-VUB tegen de plannen van onderwijsminister Frank Vandenbroucke. De betogers riepen slogans als "frankske is een blauwe, een neoliberaal. Zijn onderwijsbeleid, dat is asociaal!" En ze hebben overschot van gelijk.

De vergelijkingen die over de vrijheid tot actie voeren worden gemaakt aangaande minimum dienstverlening zijn verkeerd, net zoals het verhaal over stakingen en de bijhorende piketten. We publiceren hier het standpunt van de syndicale delegaties van TOTAL Raffinaderij en AGFA Gevaert.

Dit is een oude, maar zeer actuele tekst van Harry DeBoer, de 'uitvinder' van de vliegende piketten. Hij schreef dit op basis van zijn deelname aan de beroemde staking van de Amerikaanse Teamsters in 1934. Het pamflet geeft kristalhelder de lessen weer die Harry en zijn kameraden leerden na jarenlange ervaring van strijd.

Op zaterdag 8 november werd er in vijf Carrefours gestaakt. Drie van de vijf winkels werden door de vakbondsacties gesloten, waaronder die in Mechelen Noord. SP.a Rood was aanwezig en interviewde enkele syndicalisten.

Hard en snel. Zo botsen de golfslagen van de financiële crisis tegen de reële economie. In oktober gingen in ons land per dag 200 jobs verloren. Het patronaat profiteert van de crisis om in het offensief te gaan. Cruciaal op dit economisch kantelmoment is de houding van de vakbonden.

De eerste dag van het SP.a-visiecongres heeft alvast geen duidelijke socialistische visie gebracht. Panels werden bevolkt met mensen zoals Christian van Thillo. Uiteraard was er geen plaats voor sprekers van SP.a Rood. Nochtans toonde de reactie op de debatten dat er nogal wat vraag is naar klare socialistische ideeën. SP.a Rood organiseerde daarom zelf een meeting en haalde daarmee het nieuws van Radio 1.

Erik De Bruyn was gisterenavond te gast in een reportage van Terzake over de nieuwe crisis in de SP.a. Caroline Gennez, voorzitster van de partij, antwoordde live in de studio op de vragen van de journalisten. Dit is wat Erik vindt van haar antwoorden.

De uitlatingen van Herwig Jorissen, voorzitter van ABVV-Metaal Vlaanderen, blijven voor wrevel zorgen. We publiceren hier een opiniestuk van de syndicale delegaties van TOTAL en EVONIK.

De hele voormiddag van de actiedag in Brussel op maandag 6 oktober was doorspekt met betogingen van de BBTK en de AC voor de zetel van Agoria, het VBO, de MR en de Nationale Bank. Bij deze laatste werden we vervoegd door een duizendtal syndicalisten van rood en blauw uit de openbare diensten.

Naar aanleiding van de Nationale Actiedag van de vakbonden organiseerden de vakbondsafdelingen van de textielsector een betoging in Gent. Hun boodschap was duidelijk: een verhoging van de koopkracht en meer aandacht van de regering voor de problemen van de werknemers.

De SP.a-reactie op de financiële crisis is een absolute ramp. Ze is verdeeld, incoherent, en mist elke ideologische onderbouw. Het is pathetisch om te zien hoe socialisten over elkaar heen struikelen om te bewijzen dat zij de beste beheerders zouden zijn van het bestaande financiële systeem.

De actiedag van de vakbonden komt zeker niet te vroeg zoals de media ons willen doen geloven. De sociale noodtoestand moet afgekondigd worden. De regering is echter volledig opgeslorpt door de communautaire agenda.

Op maandag 29 september werden de Belgen wakker in een land waarin nationalisatie geen vies woord meer is. Toch bleef de SP.a erg stil over dit thema dat links toch op het lijf geschreven zou moeten zijn. We publiceren hier een open brief van SP.a Rood gericht aan de voorzitster.

Wat velen enkele weken geleden nog onmogelijk hadden geacht, is werkelijkheid geworden. Fortis, de grootste private werkgever in België, het bedrijf dat door de kleine belegger als een ‘veilig aandeel' werd aangezien, de bank van 1,5 miljoen gezinnen (de helft van de Belgen), werd het nieuwste slachtoffer van de financiële crisis.

De managers van Fortis verdienen ongetwijfeld de prijs voor de meest succesvolle bedrijfsleiders van het jaar. Eerst bouw je vanuit een bank die met overheidsgeld en met het geld van kleine spaarders werd opgebouwd een privaat zakenimperium op. Daarmee maak je in tien jaar tijd 27 miljard euro winst. Als het tij dan keert klop je opnieuw aan bij Vadertje Staat.

Herwig Jorissen, de voorzitter van de rode metaalvakbond in Vlaanderen, heeft het weer eens gepresteerd om het ABVV en zijn eigen basis in de tocht te zetten. Wij ontleden hier zijn argumenten.

Het is verontrustend. Minder en minder mensen kunnen zich de prijs van hun geneesmiddelen veroorloven. Soms moeten mensen krediet vragen aan hun apotheek. Een groeiende groep jonge ouders kan bijvoorbeeld geen melkpoeder voor hun baby betalen.

De grote socialistische vakbondsleider Georges Debunne is afgelopen zondag overleden. Tijdens de jaren '60 en '70 maakte hij veel indruk, niet alleen op syndicalisten maar ook op jongeren, waaronder Erik De Bruyn.

De staking was nog maar net aangekondigd of de ene burgerlijke commentator rolde over de andere om haar te veroordelen. Intussen was het optreden van Luc Cortebeeck in Terzake alles behalve enthousiasmerend. Reden te meer voor de basis op de werkvloer om het heft stevig in eigen handen te nemen.

Onder impuls van Red De Solidariteit en de Vooruitgroep luiden syndicale verantwoordelijken, academici, mensen uit de culturele wereld en het verenigingsleven de alarmbel. Zij verwittigen dat confederalisme een laatste halte is voor splitsing. En een splitsing zal negatieve gevolgen hebben voor de overgrote meerderheid van de inwoners in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Dit boek, geschreven na de Russische massastakingen in 1905, is rijk aan inzichten over vakbonden en stakingen. De spontane stakingsgolf sinds het begin van 2008 zal nu ook uitmonden in een 24-urenstaking. De algemene staking krijgt op die manier weer een centrale plaats in de discussies en de acties van de arbeidersklasse in België.

Hoewel de BAM een communicatiebudget van miljoenen euro's kreeg om haar Lange Wapperbrug aan de Antwerpenaren te verkopen, zijn het de tegenstanders die sinds enkele maanden met de aandacht in de media gaan lopen. Wij interviewden SP.a-Rood-boegbeeld Erik De Bruyn, die een prominente rol speelt in deze beweging.

Terwijl de staatshervorming de politieke agenda domineert, baart het verlies aan koopkracht de werkende mensen het meeste zorgen. Het federaal bureau van het ABVV heeft daarom beslist voor een 24-urenstaking te gaan eind september of begin oktober.

In het PC 218 zijn enkele afgevaardigden met een belangrijke petitiecampagne begonnen om de 360.000 bedienden binnen dat PC te helpen hun koopkracht te herstellen. Je kan hier een link vinden naar die petitie.

Neen, er verschijnt geen nieuwe Blake & Mortimer. De zaak Vindevoghel betreft een proces dat op 18 mei zijn beslag kende door een uitspraak van het Hof van Cassatie. Voor de eerste maal beet een werkgever in het zand na een vordering wegens discriminatie op grond van syndicale activiteiten. Professor arbeidsrecht Patrick Humblet geeft zijn opinie.

We horen niks anders meer dan "er moet een grondige staatshervorming komen, een aantal grotere bevoegdheden overhevelen naar de deelstaten, de problemen oplossen van de mensen." De syndicale delegaties van Total en Evonik onderzochten dit even.

Frank Vandenbroucke wil de federale staat herfinancieren door bevoegdheden over te hevelen naar de gewesten zonder daarom ook geld over te hevelen. Je hoeft niet in Oxford gestudeerd te hebben om te begrijpen dat je daarmee enkel een put vult door er elders een te graven.

De grote verrassing is niet dat Leterme zijn ontslag heeft ingediend, maar wel dat de media er verrast op reageren. In de afgelopen maanden achtte immers geen enkele krant een akkoord over de staatshervorming tegen 15 juli mogelijk. Vanwaar dan de verrassing?

Opiniepeilingen geven aan dat het communautaire debat zéér laag scoort bij de kiezer. SP.a Rood vindt dat ook op dit vlak in de eerste plaats de traditioneel socialistische principes in ere moeten worden hersteld, zodat de SP.a op de juiste manier kan tussenkomen in deze crisis.

Karel Van Bever, een arts in Zelzate, ging gedurende negen maanden undercover werken als ongeschoolde arbeider. Hij schreef een boek over zijn wedervaren en vertelt over het leven van de 'nieuwe' arbeider, hoe flexibiliteit stress veroorzaakt en uiteindelijk ernstige schade toebrengt aan de gezondheid.

Het volk mort. Tot voor kort ging het om een stille misnoegdheid. De passiviteit maakte echter beetje bij beetje plaats voor een nieuwe actiedrift. Wat een contrast met de inertie bij de politieke top! Hoe groter de inertie hoe gedrevener de mensen blijkbaar...

De staatshervorming wordt door de Vlaamse partijen vrijwel unaniem beschouwd als een nooit ophoudende overdracht van bevoegdheden van het federale niveau naar de gewesten. Dat is compleet onefficiënt en helemaal geen ‘goed bestuur'. 

De vakantieperiode breekt weer aan. Na een intense periode van syndicale en polieke actie is het weer tijd voor een beetje ontspanning... en lekker eten en drinken

Subcategorieën