Sinds enkele weken laten de vakbonden van zich horen in de discussie over verdere splitsing van België. Dat is in de eerste plaats de verdienste van basismilitanten die genoeg hebben van de communautaire propaganda. Zij organiseerden in Antwerpen een eerste grote militantenvergadering.

De SP.a-top is niet zo sterk in wiskunde. En ook de verwijzingen naar Marx zitten niet altijd even goed.

Een eerste gelegenheid voor de nieuwe SP.a-voorzitster om de woorden van het congres om te zetten in daden kondigt zich al zéér snel aan: vrijdag roept ACOD-Spoor op om één uur het werk neer te leggen tegen de plannen van oranjeblauw om het stakingsrecht in te perken en een “minimumdienstverlening” in de openbare diensten op te leggen.

Yves Desmet schreef naar aanleiding van het SP.a-congres een wel zeer bijzonder editoriaal genaamd ‘Navel’. Daarmee verwijst hij naar de zogezegde navelstaarderij van de socialistische basis. Onze redactie kreeg alvast drie lezersbrieven gericht aan de redactie van De Morgen.

De omvang van het politiek potentieel dat SP.a Rood met de campagne voor het voorzitterschap opbouwde is nauwelijks te overzien. Belangrijker nog dan de 34 procent van de stemmen voor Elke en mezelf is dat wij voor 66 procent de inhoud hebben bepaald van de tussenkomsten op het congres van 21 oktober.

Erik De Bruyn en Elke Heirman boekten bij de SP.a-voorzittersverkiezing een uitstekende score van 33,6 procent. Dit is een fantastische prestatie gezien de veel grotere bekendheid van het andere duo én de steun die ze kregen van het volledige partijapparaat. Niet alleen de figuren van Erik en Elke zijn zo voor lange tijd op de kaart gezet, maar ook hun ideeën en de beweging die hen ondersteunt: SP.a Rood.

Met 33,6 procent van de stemmen achter hun naam eindigt de campagne van Erik De Bruyn en Elke Heirman in een zege. De linkerzijde van de SP.a kan niet langer als een marginaal verschijnsel worden afgedaan. “Dit is een score die niet meer weg te cijferen valt. Vanaf nu gaan we wegen op de interne besluitvorming en de traditie herstellen van een zichtbare linkerzijde binnen de partij”, verklaarde Erik De Bruyn aan de media.

In zijn laatste blog voor Knack breekt Karl van den Broeck een lans voor verantwoorde journalistiek en verwijst naar een studie die aantoont dat de grondslag van korte, blitse en sensationele berichtgeving niet gegrond blijkt. Of: de doorsnee kijker is niet de sensatiejunk die kijkcijfergoeroes voor ogen hebben.

De oranje-blauwe partijen zijn al meer dan vier maanden over een regeerakkoord aan het onderhandelen. Vooral CD&V/N-VA is met een uitgesproken regionaal programma naar de kiezer getrokken en hangt zowat elk hervormingsvoorstel op aan de voorwaarde tot 'meer regionale autonomie'. Dat de strijd vooral om symbolen draait, verhult de sociaal-economische agenda die achter deze regionalisering schuilgaat.

Erik De Bruyn krijgt bij zijn gooi naar het sp.a-voorzitterschap nu ook steun vanuit het buitenland. John McDonnell, die in het Britse parlement zetelt voor Labour, schrijft in een solidariteitsboodschap: “De partij heeft een leider nodig die een beweging voor verandering kan inspireren en mobiliseren, en die bovendien begrijpt dat er nood is aan een brede internationale progressieve coalitie. Erik is die leider.”

Tot voor kort ging de top van beide vakbonden wel in het verweer tegen de asociale staatshervorming, maar op een veel te timide manier. Vanaf september werden echter allerlei initiatieven genomen. ACV en ABVV kondigden een gemeenschappelijke campagne tegen de staatshervorming aan.

Gisteren waren zowel Frank Vandenbroucke als Erik De Bruyn te gast op de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Terwijl minister Vandenbroucke op de traditionele academische openingszitting kwam pleiten voor een zogenaamd “rationeler” onderwijsaanbod, was Erik De Bruyn er op uitnodiging van de lokale syndicale delegatie van het ABVV.

Wat is het opzet van nationalisaties? Is een nationalisatie vandaag nog mogelijk in een sterk geïnternationaliseerde economie? Willen wij het privé-bezit afschaffen? Al deze en andere vragen zijn in de schijnwerpers gebracht dankzij de gooi van Erik De Bruyn naar het voorzitterschap van de SP.a.

Op 18 september, dus op de valreep van de nominatieperiode, hebben ook de sp.a-afdelingen Nieuwpoort en Knokke-Heist besloten om Erik De Bruyn en Elke Heirman te steunen. Eerder al kozen provinciehoofdplaats Brugge en de afdelingen Deerlijk, Diksmuide, Middelkerke, Kortemark en Kuurne voor het kandidatenduo.

Een van de vlaggenschepen van de Belgische economie wordt getorpedeerd. Wat zal de nationale trots over de erfenis van Paul Janssen losmaken? De realiteit is hier even rauw als bij de andere grote bedrijven die het een na het ander hun loontrekkenden op straat zetten.

Na de nominatie van Erik De Bruyn als kandidaat voorzitter van de SP.a door de Antwerpse afdeling sprak Erik op het duidingsprogramma Terzake. Gedurende het vraaggesprek ging Erik in op Marx, nationalisaties, de energiesector, het Generatiepact enzovoort.

“Terug naar links” is het standpunt dat SP.a Rood verdedigt. Dit wordt door de top afgedaan met de kritiek: we hebben een linkse campagne gevoerd en kijk naar het resultaat. Jazeker, maar het regeringsbeleid was wel van een ander allooi en misschien telt dit wel meer voor een niet onaanzienlijk deel van de kiezers en voor vele partijleden.

De SP.a staat voor een van de grootste uitdagingen uit haar recente geschiedenis. Na een historische verkiezingsnederlaag en het collectieve mea-culpa van de leiding staan binnenkort voorzittersverkiezingen voor de deur met, schrik niet, twee kandidaten. En zie, meteen gaan er stemmen op die dat een slecht idee vinden.

Walter Pauli schrijft in een opiniestuk over de sp.a (12/09) dat de politieke boodschap van kandidaat-voorzitter Erik De Bruyn “niet modern overkomt”. Om die stelling te staven verwijst hij naar het pleidooi van De Bruyn om de energiesector te nationaliseren.

Het debat waar veel mensen op zaten te wachten, is eindelijk losgebarsten. De nominatie van Erik De Bruyn en Elke Heirman voor SP.a-voorzitter en -ondervoorzitter heeft ervoor gezorgd dat een socialistisch antwoord op de hedendaagse maatschappelijke vragen toegang krijgt tot de grote media en zo tot het grote publiek.

Nu de basis van SP.a Antwerpen haar steun heeft toegezegd aan de kandidatuur van Erik De Bruyn en Elke Heirman voor SP.a-voorzitter en ondervoorzitter, geven steeds meer socialisten openlijk steun aan het project van SP.a Rood. Daaronder bevindt zich het Mechelse gemeenteraadslid Glenn Nason. Steun vanuit het bolwerk van Gennez!

Op een algemene ledenvergadering met circa 200 aanwezigen heeft de Antwerpse stadspartij van sp.a op 8 september beslist om sp.a-roodkandidaat Erik De Bruyn voor te dragen voor het nationale voorzitterschap van de sp.a. Er wordt binnen de partij momenteel duchtig gediscussieerd over de richting die ze nu moet uitgaan.

Op 27 augustus stond in De Morgen een interview met Dirk Van der Maelen, kandidaat ondervoorzitter voor de SP.a. Zijn kandidatuur moet de onrust bij de basis sussen door het beeld te creëren dat de partij een draai naar links maakt.

Het is volle zomer, maar het Europese patronaat is zijn messen aan het scherpen. 'Minimum dienstverlening' is een rookgordijn van de rechterzijde om het recht op staken uit te hollen.

De meeste mensen willen dat de sociaal-economische kwesties voorrang krijgen op de communautaire twisten. Zeker tegen de achtergrond van groeiende armoede, de stijgende prijs van brood en melk, hogere energieprijzen en onbetaalbare huren. De communautaire agenda dient echter wel bepaalde sociaal-economische belangen, maar niet deze van de werkende klasse.

De onderhandelingen over de federale regeringsvorming vlotten zoals verwacht niet erg op het communautair vlak. Moeten de werkers en hun gezinnen daar echt van wakker liggen? Moeten we nu voor of tegen het behoud van België zijn?

Dat de SP.a zich in een existentiële crisis bevindt, is een understatement. Het regent kritiek en die komt in de eerste plaats van binnen de partij, wat al lang niet meer gezien is. In de afdelingen wordt nu een debat over socialistische politiek gevoerd en SP.a Rood wil dit voeden.

Op woensdag 27 juni werd in het Mechelse 't Arsenaal een provinciale bijeenkomst georganiseerd. De leden bogen zich met kandidaat-voorzitter Caroline Gennez over de recente verkiezingsnederlaag en over de koers die de partij in de oppositie moet nemen. De afdelingen waren alvast zeer kritisch.

Twee vakbondsleiders, Carnero en Morala, van de scheepswerf Naval Gijon krijgen drie jaar gevangenisstraf voor de valse beschuldiging een verkeerscamera te hebben vernietigd. Lees meer over deze ernstige aanval tegen de vakbondsrechten en toon je solidariteit.

Het 'Comité voor een Andere Politiek' had de ambitie de ontgoocheling van de socialistische achterban op te vangen. Sommigen zagen zelfs de geboorte van een 'nieuwe arbeiderspartij'. De realiteit heeft hier anders over geoordeeld.

De Europese stakingsdag bij GM was een sociale primeur. Deze defensieve actie dient nu over te gaan tot een offensieve strategie om de structurele crisis van de automobiel op te vangen.

De boog stond dikwijls gespannen dit werkingsjaar. De mens leeft niet van politiek alleen. Tijd dus voor een beetje ontspanning… en lekker eten en drinken. Daarom gaan we voor een nieuwe editie van onze Paella Revolucionaria.

De socialistische beweging SP.a Rood stelt in een persbericht dat ze niet geloven "dat de door de partijtop opgelegde kandidaat voorzitter er in zal slagen de socialistische kiezers terug te halen. Iemand die als interim voorzitter zweeg in het volle geweld van het generatiepact kan onze partij onmogelijk de juiste richting wijzen."

Op 10 juni bevestigde ook België een Europese trend. De socialisten kregen een verpletterende pandoering wegens hun rechtse sociaal-economische koers. De werkende mensen moeten nu de prijs betalen voor deze fouten van de partijleiding. Een rechtse regering met een nog harder beleid wacht ons. Toch zal een oppositiekuur niet volstaan als ze niet gepaard gaat met een herbronning en een breed intern debat over socialisme in de 21ste eeuw.

In plaats van de SP.a via een linkse proteststem een beetje te verzwakken ten gunste van rechts, kan je de SP.a ook een beetje versterken én een linkse stem in het parlement laten klinken. Tienduizend (10.000) kiezers kunnen volstaan om een SP.a Rood kandidaat in het parlement te brengen!

Op 14 mei ging er in Gent een groot debat door over privatiseringen, met vertegenwoordigers van de vakbonden en de politieke partijen. We publiceren hier de inleiding van Stephen Bouquin, professor arbeidssociologie aan de universiteit van Amiens.

Op vrijdag 25 mei kende de nationale staking bij De Post een overweldigend succes. Bij de postbodes legden 80 procent of meer het werk neer, 70 procent bij de bedienden in de postkantoren. Dat volgde op een twee weken lange staking van het Gentse postpersoneel. Wat is er veranderd en wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?

Weer eens niet gehinderd door zelfs maar een begin van dossierkennis verklaart Vlaams Belang voorzitter Frank Vanhecke in “De Zondag” dat de opwarming van de aarde de schuld is van “India, China en Brazilië”. Griezelig negationisme op onze kosten.

Verschillende postkantoren in het land gingen de afgelopen week in staking wegens de veel te hoge werkdruk en het schrijnend tekort aan personeel. Ook de klanten van De Post zijn het slachtoffer van de liberaliseringspolitiek. Hoog tijd om front te vormen tegen de waanzin.

De Rode Tekstbaron heeft zich voorgenomen om in deze barre verkiezingsperiode éénmaal per dag op te stijgen en een vliegtuigje van de rechterzijde uit de staalblauwe luchten van cyberspace neer te halen. Professor Aviel Verbruggen werd het eerste slachtoffer

Vonk wenst iedereen een strijdbare Dag van de Arbeid, zeker nu de verkiezingen in aantocht zijn. Berichten over de riante inkomens van managers en het historisch lage aandeel van de lonen in het nationale inkomen, doorkruisen de kiescampagne. Een terugkeer naar de ‘roots’ van het socialisme zou de SP.a geen windeieren leggen.

SP.a Rood, de linkse tendensbeweging in de SP.a, brengt eigen kandidaten in stelling voor de federale verkiezingen van 10 juni. Zaterdag lanceert ze haar kiescampagne in Doel in de Antwerpse haven. Ze werkt daarbij rond twee thema's: "Recycleer de kerncentrales!" en "Met de trein naar het werk, ook in de Antwerpse haven!"

In het volwassenenonderwijs wil minister Vandenbroucke één euro per gevolgd lesuur vragen. Dat zou de prijs van de meeste opleidingen fors omhoog drijven waardoor het nog voor weinig mensen toegankelijk wordt.

Niets beroert de arbeidersbeweging meer dan de verdediging van de sociale zekerheid. Het was dan ook voorpaginanieuws toen professor Cantillon een studie uitbracht waarin ze stelt dat onze sociale zekerheid de laatste tien jaar sterk achteruit is gegaan. We moeten deze evolutie in een internationale context plaatsen, waarin het oude kapitalisme van de VS en het jonge kapitalisme van China de toon zetten.

Enkele uren geleden raakte op de Europese ondernemingsraad van Opel bekend dat er op korte termijn 1400 banen zullen sneuvelen bij de Opel fabriek in Antwerpen. De nieuwe generatie Astra vanaf 2009 zal niet geassembleerd worden in Antwerpen.

Een kleine twee jaar na de vakbondsstrijd tegen het Generatiepact en het ontstaan van SP.a Rood, staat de tendensbeweging voor een volgende belangrijke stap in haar ontwikkeling. Op 10 juni zijn het federale verkiezingen en het goede nieuws is dat de kiezer voor al zeker drie SP.a-Roodkandidaten kan stemmen. Dat wil kortom zeggen dat de werkende bevolking in dit land opnieuw een stem in het parlement kan krijgen. Wij worden van minder dolenthousiast! Maak kennis met de SP.a-Roodkandidaten.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Layout Vonk 3012 page 001

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken