Walter Pauli schrijft in een opiniestuk over de sp.a (12/09) dat de politieke boodschap van kandidaat-voorzitter Erik De Bruyn “niet modern overkomt”. Om die stelling te staven verwijst hij naar het pleidooi van De Bruyn om de energiesector te nationaliseren.

De SP.a staat voor een van de grootste uitdagingen uit haar recente geschiedenis. Na een historische verkiezingsnederlaag en het collectieve mea-culpa van de leiding staan binnenkort voorzittersverkiezingen voor de deur met, schrik niet, twee kandidaten. En zie, meteen gaan er stemmen op die dat een slecht idee vinden.

Het debat waar veel mensen op zaten te wachten, is eindelijk losgebarsten. De nominatie van Erik De Bruyn en Elke Heirman voor SP.a-voorzitter en -ondervoorzitter heeft ervoor gezorgd dat een socialistisch antwoord op de hedendaagse maatschappelijke vragen toegang krijgt tot de grote media en zo tot het grote publiek.

Nu de basis van SP.a Antwerpen haar steun heeft toegezegd aan de kandidatuur van Erik De Bruyn en Elke Heirman voor SP.a-voorzitter en ondervoorzitter, geven steeds meer socialisten openlijk steun aan het project van SP.a Rood. Daaronder bevindt zich het Mechelse gemeenteraadslid Glenn Nason. Steun vanuit het bolwerk van Gennez!

Op een algemene ledenvergadering met circa 200 aanwezigen heeft de Antwerpse stadspartij van sp.a op 8 september beslist om sp.a-roodkandidaat Erik De Bruyn voor te dragen voor het nationale voorzitterschap van de sp.a. Er wordt binnen de partij momenteel duchtig gediscussieerd over de richting die ze nu moet uitgaan.

Op 27 augustus stond in De Morgen een interview met Dirk Van der Maelen, kandidaat ondervoorzitter voor de SP.a. Zijn kandidatuur moet de onrust bij de basis sussen door het beeld te creëren dat de partij een draai naar links maakt.

Het is volle zomer, maar het Europese patronaat is zijn messen aan het scherpen. 'Minimum dienstverlening' is een rookgordijn van de rechterzijde om het recht op staken uit te hollen.

De meeste mensen willen dat de sociaal-economische kwesties voorrang krijgen op de communautaire twisten. Zeker tegen de achtergrond van groeiende armoede, de stijgende prijs van brood en melk, hogere energieprijzen en onbetaalbare huren. De communautaire agenda dient echter wel bepaalde sociaal-economische belangen, maar niet deze van de werkende klasse.

De onderhandelingen over de federale regeringsvorming vlotten zoals verwacht niet erg op het communautair vlak. Moeten de werkers en hun gezinnen daar echt van wakker liggen? Moeten we nu voor of tegen het behoud van België zijn?

Dat de SP.a zich in een existentiële crisis bevindt, is een understatement. Het regent kritiek en die komt in de eerste plaats van binnen de partij, wat al lang niet meer gezien is. In de afdelingen wordt nu een debat over socialistische politiek gevoerd en SP.a Rood wil dit voeden.

Op woensdag 27 juni werd in het Mechelse 't Arsenaal een provinciale bijeenkomst georganiseerd. De leden bogen zich met kandidaat-voorzitter Caroline Gennez over de recente verkiezingsnederlaag en over de koers die de partij in de oppositie moet nemen. De afdelingen waren alvast zeer kritisch.

Twee vakbondsleiders, Carnero en Morala, van de scheepswerf Naval Gijon krijgen drie jaar gevangenisstraf voor de valse beschuldiging een verkeerscamera te hebben vernietigd. Lees meer over deze ernstige aanval tegen de vakbondsrechten en toon je solidariteit.

Het 'Comité voor een Andere Politiek' had de ambitie de ontgoocheling van de socialistische achterban op te vangen. Sommigen zagen zelfs de geboorte van een 'nieuwe arbeiderspartij'. De realiteit heeft hier anders over geoordeeld.

De Europese stakingsdag bij GM was een sociale primeur. Deze defensieve actie dient nu over te gaan tot een offensieve strategie om de structurele crisis van de automobiel op te vangen.

De boog stond dikwijls gespannen dit werkingsjaar. De mens leeft niet van politiek alleen. Tijd dus voor een beetje ontspanning… en lekker eten en drinken. Daarom gaan we voor een nieuwe editie van onze Paella Revolucionaria.

De socialistische beweging SP.a Rood stelt in een persbericht dat ze niet geloven "dat de door de partijtop opgelegde kandidaat voorzitter er in zal slagen de socialistische kiezers terug te halen. Iemand die als interim voorzitter zweeg in het volle geweld van het generatiepact kan onze partij onmogelijk de juiste richting wijzen."

Op 10 juni bevestigde ook België een Europese trend. De socialisten kregen een verpletterende pandoering wegens hun rechtse sociaal-economische koers. De werkende mensen moeten nu de prijs betalen voor deze fouten van de partijleiding. Een rechtse regering met een nog harder beleid wacht ons. Toch zal een oppositiekuur niet volstaan als ze niet gepaard gaat met een herbronning en een breed intern debat over socialisme in de 21ste eeuw.

In plaats van de SP.a via een linkse proteststem een beetje te verzwakken ten gunste van rechts, kan je de SP.a ook een beetje versterken én een linkse stem in het parlement laten klinken. Tienduizend (10.000) kiezers kunnen volstaan om een SP.a Rood kandidaat in het parlement te brengen!

Op 14 mei ging er in Gent een groot debat door over privatiseringen, met vertegenwoordigers van de vakbonden en de politieke partijen. We publiceren hier de inleiding van Stephen Bouquin, professor arbeidssociologie aan de universiteit van Amiens.

Op vrijdag 25 mei kende de nationale staking bij De Post een overweldigend succes. Bij de postbodes legden 80 procent of meer het werk neer, 70 procent bij de bedienden in de postkantoren. Dat volgde op een twee weken lange staking van het Gentse postpersoneel. Wat is er veranderd en wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst?

Weer eens niet gehinderd door zelfs maar een begin van dossierkennis verklaart Vlaams Belang voorzitter Frank Vanhecke in “De Zondag” dat de opwarming van de aarde de schuld is van “India, China en Brazilië”. Griezelig negationisme op onze kosten.

Verschillende postkantoren in het land gingen de afgelopen week in staking wegens de veel te hoge werkdruk en het schrijnend tekort aan personeel. Ook de klanten van De Post zijn het slachtoffer van de liberaliseringspolitiek. Hoog tijd om front te vormen tegen de waanzin.

De Rode Tekstbaron heeft zich voorgenomen om in deze barre verkiezingsperiode éénmaal per dag op te stijgen en een vliegtuigje van de rechterzijde uit de staalblauwe luchten van cyberspace neer te halen. Professor Aviel Verbruggen werd het eerste slachtoffer

Vonk wenst iedereen een strijdbare Dag van de Arbeid, zeker nu de verkiezingen in aantocht zijn. Berichten over de riante inkomens van managers en het historisch lage aandeel van de lonen in het nationale inkomen, doorkruisen de kiescampagne. Een terugkeer naar de ‘roots’ van het socialisme zou de SP.a geen windeieren leggen.

SP.a Rood, de linkse tendensbeweging in de SP.a, brengt eigen kandidaten in stelling voor de federale verkiezingen van 10 juni. Zaterdag lanceert ze haar kiescampagne in Doel in de Antwerpse haven. Ze werkt daarbij rond twee thema's: "Recycleer de kerncentrales!" en "Met de trein naar het werk, ook in de Antwerpse haven!"

In het volwassenenonderwijs wil minister Vandenbroucke één euro per gevolgd lesuur vragen. Dat zou de prijs van de meeste opleidingen fors omhoog drijven waardoor het nog voor weinig mensen toegankelijk wordt.

Niets beroert de arbeidersbeweging meer dan de verdediging van de sociale zekerheid. Het was dan ook voorpaginanieuws toen professor Cantillon een studie uitbracht waarin ze stelt dat onze sociale zekerheid de laatste tien jaar sterk achteruit is gegaan. We moeten deze evolutie in een internationale context plaatsen, waarin het oude kapitalisme van de VS en het jonge kapitalisme van China de toon zetten.

Enkele uren geleden raakte op de Europese ondernemingsraad van Opel bekend dat er op korte termijn 1400 banen zullen sneuvelen bij de Opel fabriek in Antwerpen. De nieuwe generatie Astra vanaf 2009 zal niet geassembleerd worden in Antwerpen.

Een kleine twee jaar na de vakbondsstrijd tegen het Generatiepact en het ontstaan van SP.a Rood, staat de tendensbeweging voor een volgende belangrijke stap in haar ontwikkeling. Op 10 juni zijn het federale verkiezingen en het goede nieuws is dat de kiezer voor al zeker drie SP.a-Roodkandidaten kan stemmen. Dat wil kortom zeggen dat de werkende bevolking in dit land opnieuw een stem in het parlement kan krijgen. Wij worden van minder dolenthousiast! Maak kennis met de SP.a-Roodkandidaten.

De autombielsector is steeds toonaangevend geweest voor zowel technologische als sociale veranderingen in de rest van de economie. Wat bij Volkswagen Vorst is gebeurd, het verlies van drieduizend jobs en een loonkostvermindering met twintig procent, is een laboratorium voor sociale achteruitgang.

Vrijdag 16 maart zat Erik De Bruyn (SP.a Rood) samen met Kristien Merckx (15 December Beweging), Meyrem Almaci (Groen!), Peter Mertens (PVDA), Jef Sleeckx (Comité voor een Andere Politiek) en Michel Vanhoorne (Links Ecologisch Forum) in een panelgesprek met als onderwerp “Ontwikkelingen ter linkerzijde". Een verslag van deze activiteit in Antwerpen, overgenomen van de elektronische nieuwsbrief Diogenes.

Dankzij de SP.a werd in het regeerakkoord 2003-2007 de herziening van de geheime bilaterale akkoorden uit 1971 met de VS betreffende militaire transporten over Belgisch grondgebied opgenomen. SP.a Rood aanvaardt niet dat de uitvoering van dit punt van het regeerakkoord in een bureaucratisch labyrint wordt gesmoord.

Naar aanleiding van een actie tegen de sluiting van twee postkantoren in Deurne Noord verspreidde Vlaams Belang een pamflet met de titel: Sluiting postkantoren Deurne, hypocriete houding SP.a. Daarin probeert het VB op politieke lijnen tweedracht te zaaien tussen de tegenstanders van de sluiting en wil de partij meteen wat reclame maken om voor haar te stemmen.

Ik moest toch even in mijn arm knijpen toen ik de aangetekende brief las van de Stad Brussel. Zij startte een administratieve procedure tegen mij wegens deelname aan een niet toegelaten betoging voor de Mexicaanse ambassade op 30 oktober 2006. Het prijskaartje: een boete van maximum 250 euro! Later kom ik te weten dat 13 andere actievoerders eveneens betrokken zijn. En dat vier maanden na de feiten!

Al tien jaar worden de monopolies van de nationale postbedrijven afgebouwd. De volgende stap is om tegen 2009 de volledige Europese postmarkt te liberaliseren. Het gevolg laat zich raden. Zoals in andere landen komt statutaire tewerkstelling op de helling en zullen tal van postkantoren worden gesloten, vooral in ‘verlieslatende’ regio's.

De verkiezingen zijn in aantocht dus de partijen beginnen zich te positioneren. Geen van de regerende partijen of de oppositie is echter van plan buiten de lijntjes van het liberale credo te kleuren.

Congressen van de SP.a waren de laatste jaren zeer voorspelbare gebeurtenissen. Het recentste Ideologische Congres gewijd aan de opstelling van een sociaal-economische beginselverklaring ontsnapte eigenlijk aan deze slechte traditie. Trendbreuk of ongevalletje in een goed geoliede machine?

De verenigde buurtcomités van Deurne Noord (Antwerpen) voerden op donderdag 22 februari actie tegen de sluiting van het lokale postkantoor. Ondanks het feit dat het een werkdag was daagden er zestig mensen op voor de protestactie aan het kantoor in de Ten Eekhovelei. Dat bewijst dat de verontwaardiging bij de mensen over de sluiting van dit postkantoor zeer diep zit.

Het nieuwste sociaal akkoord gesloten voor de ontslagen bedienden van Volkswagen Vorst wordt opnieuw onthaald door een huichelachtige reeks kritieken. Een mooi staaltje schijnheiligheid komende van de meest geprivilegieerde groepen van de maatschappij.

De fratsen van Laurent, de ‘ongelukkige’ uitspraken van Filip, faits divers of het begin van het einde voor de monarchie?

Op zaterdag 10 februari gaat in Brussel de Derde Vredesconferentie door. Dit jaar bestudeert de Vredesconferentie de band tussen grondstoffen en oorlog. De 'place to be' dus voor alle progressieve en linkse mensen. Voor meer details kan je de uitnodiging hier lezen.

Half december organiseerde SP.a Rood in Antwerpen een debat over de crisis in de automobielindustrie en de strijd van de arbeiders van VW Vorst. Naast Stephen Bouquin, die net een boek schreef over het onderwerp, spraken ook delegees van Opel Antwerpen. De ABVV delegee van VW verontschuldigde zich. Na het debacle is het belangrijk lessen te trekken, want hier zit een patronale strategie achter.

Geïnspireerd door onder andere VOKA (de Vlaamse patronale organisatie) gaan de meeste Vlaamse partijen, inclusief de SP.a, voor de overheveling van een omvangrijk pakket bevoegdheden naar de regio’s. Het overhevelen van het arbeidsmarktbeleid is het breekijzer dat ze hanteren voor de totale splitsing van de sociale zekerheid op termijn.

Subcategorieën

Tijdschrift Vonk

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, tekst

Activiteiten

Onze boeken

Onze boeken